Kde jste:

Křesťané.cz » Září 2015 » Sobota 26.9.2015

článků: 2

Ráda bych byla bohatá a měla dost peněz

Nuže tedy, vy boháči: plačte a naříkejte nad strastmi, které na vás přijdou. Vaše bohaté zásoby hnijí a vaše šatstvo rozežírají moli. Vaše zlato a stříbro rezaví, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Hromadili jste si majetek i v tyto poslední dny. …

www.vira.cz | 26. září 2015 07:05 |

-Všechno, co jsi nám učinil, Pane, v ...

Všechno, co jsi nám učinil, Pane, v pravdivém soudu jsi učinil. Zhřešili jsme totiž a neposlouchali jsme tvá přikázání. Ale dej slávu svému jménu a jednej s námi podle množství svého milosrdenství.Dan 3,31

Katolik.cz | 26. září 2015 03:05 |
« 25. září 2015 | 26. září 2015 | 27. září 2015 »