Kde jste:

Křesťané.cz » Září 2015 » Středa 9.9.2015

článků: 4

Bože věčný, dej ať nezapomenu, že tu nejsem navždy

Bože věčný, dej ať nikdy nezapomenu, že tu nejsem navždy. Dej, ať si stále uvědomuji, že jsem jen poutníkem na zemi, kde nemám trvalé místo. Zachovej mne svou milostí, dobrý Pane, aby mě nezaujaly radosti země natolik, že bych zapomněl toužit po čistších radostech nebeských.

www.pastorace.cz | 9. září 2015 03:05 |

Modlitba, zbra? víry

Modlitba je nejpodivuhodn?jší a také nejúsp?šn?jší zbra?, kterou sám B?h vložil do rukou svého lidu, aby dobýval velkolepých vít?zství nad mocí zlého nep?ítele... Svatým Božím všech v?k? byla modlitba práv? tak samoz?ejmá jako dýchání... Co p?ekáží vyslyšení modlitby?

Poutnici.com | 9. září 2015 03:05 |

Lidové misie Pavlov 2014 (z cyklu dokumentů o lidových misiích pořádaných FATYMem)

Ve dnech 16.-23.11.2014 vedl FATYM Vranov nad Dyjí lidové misie v Radostíně nad Oslavou, Znětínku, Pavlově a Krásněvsi. O jejich průběhu byly natočeny čtyři dokumenty, které vám TV-MIS.cz nabízí. Lidové misie jsou něčím jako "velkou duchovní obnovou farnosti", která se koná …

www.TV-MIS.cz | 9. září 2015 03:05 |

-Papežové moderního věku - ...

Papežové moderního věku - Vatikán od Pia IX. po Františka a jeho vztah k českým zemímČtenář se dozví spoustu informací o tom, jak to vlastně ve Vatikánu funguje, seznámí se s kroky a důvody jednání jednotlivých papežů v kontextu a pod vlivem tehdejší doby a politické …

Katolik.cz | 9. září 2015 03:05 |
« 8. září 2015 | 9. září 2015 | 10. září 2015 »