Kde jste:

Křesťané.cz » Září 2015 » Čtvrtek 3.9.2015

článků: 4

sv. Řehoř Veliký (svátek 3.9.)

Jeden z nejvýznamnějších papežů historie.

www.pastorace.cz | 3. září 2015 16:05 |

Ve Vsetíně se uskutečnil 5. ročník festivalu UNITED

Ve Vsetíně od čtvrtka 20. 8. do soboty 22. 8. 2015 probíhal 5. ročník multižánrového křesťanského festivalu UNITED. Festival je svým zaměřením a výběrem účinkujících zaměřen hlavně na dospívající a mladé lidi. Celkový počet zúčastněných lidí dosáhl čísla 3 600.

www.vira.cz | 3. září 2015 16:05 |

P. Petr Karas - Hledání ztracených (audio záznam přednášky z KCHK 2013)

Síla lidského a Božího hledání.Celníci a barokní obrazy.Vedou všechny cesty do nebe? Horolezecký příběh.Vlivy oslabující naše hledání Boží tváře - hřích, majetek, pyšná spravedlnost, Boží mlčení...Vlivy pomáhající hledání Boha - tzv. milost předcházející, modlitba, církev, …

www.TV-MIS.cz | 3. září 2015 16:05 |

Karel Řežábek - Kdo to viděli, reptali (audio záznam přednášky z KCHK 2013)

Reptání jako duchovní koroze.Reptání u Židů na poušti.Podobenství o nádenících najatých v různou dobu za stejnou odměnu.Reptání proti milosrdenství Božímu.Má nás milosrdenství pohoršovat nebo jej potřebují i lidé zasloužilí?Podobenství o žebráku a pekaři jako o hledajícím a …

www.TV-MIS.cz | 3. září 2015 03:05 |
« 2. září 2015 | 3. září 2015 | 4. září 2015 »