Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz

www.vira.cz

Základní informace o zdroji

Podtitulek: www.vira.cz - 1
Domovská stránka: http://www.vira.cz/
RSS export:
Sledovaný RSS export je neveřejný.

Systémové informace o zdroji

ID: 2
Jmenné ID: vira
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: dnes 17:05
Návratový kód: HTTP 200
RSS export naposledy zpracován: dnes 17:05
Kontrola aktuálnosti naplánována na: 25. března 2018 05:05

„Proč to děláš, Bože?“

„Pilát dal Ježíše zbičovat. Vojáci mu oblékli rudý plášť, upletli trnovou korunu a zdravili ho: „Buď zdráv, židovský králi!“ Bili ho rákosovou holí po hlavě, plivali na něj, klekali na kolena. Když se mu dost naposmívali, vyvedli ho ven, aby ho ukřižovali.“ (Srov. Mk 15, 17-20)

www.vira.cz | dnes 04:05 |

Nejdůležitější informace, jakou kdy lidstvo dostalo

(článek nemá anotaci)

www.vira.cz | 21. března 2018 17:05 |

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED

Festival UNITED naplňuje každý srpen valašský Vsetín. Kromě zahraničních kapel Christafari a LZ7 teď přibývají i sestava Nomads + Natives, formace Mate.O/TU a kapela Divine Attraction.

www.vira.cz | 19. března 2018 19:05 |

Každodenní ztráty, porážky, deziluze

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. (Jan 12,24)

www.vira.cz | 17. března 2018 09:05 |

Rodíme se s prázdnotou a žízní v srdci

(článek nemá anotaci)

www.vira.cz | 14. března 2018 04:05 |

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční párty.

www.vira.cz | 14. března 2018 04:05 |

A co bude pak?

Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. (srov. J 3, 16-17)

www.vira.cz | 10. března 2018 08:05 |

Žena podle Božího záměru

Svátek MDŽ („Mezinárodní den žen“ 8.3.) byl dříve ideologicky zneužit. To nás ale nemusí odradit od toho, připomenout si, čím je žena dle křesťanského pojetí…

www.vira.cz | 7. března 2018 08:05 |

Zdravý selský rozum nás snadno může uvést v omyl

"Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť „pošetilá“ Boží věc je moudřejší …

www.vira.cz | 3. března 2018 06:05 |

Otázky rodiny ve světě a v církvi

Pohled na rodinu ze zorných úhlů několika oborů. Doporučujeme k přečtení.

www.vira.cz | 27. února 2018 17:05 |

Manželství a rodina dnes

Manželství a rodina dnes přestaly být společenskou normou a staly se dobrodružstvím.

www.vira.cz | 27. února 2018 17:05 |

Březnové číslo časopisu pro dívky IN!

V březnovém čísle se zamyslíme nad našim šatníkem. A to hned několikrát. Inspirující rozhovor s Kamilou Boudovou nás navede k tomu, jak hledat svůj styl v oblékání, na co myslet při nákupech a jak souvisí móda se znečištěním planety. Podíváme se na to, zda víme, co máme na …

www.vira.cz | 27. února 2018 17:05 |

Jak Ježíš vyzbrojil své učedníky pro náročné chvíle

„Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, zvanou Tábor, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel.“ Srv. Mk 9,2-3

www.vira.cz | 24. února 2018 04:05 |

Neumím se modlit, jenom koktám

(článek nemá anotaci)

www.vira.cz | 21. února 2018 17:05 |

Katecheze o rodinách pro rodiny

Papež František nabízí šest katechezí s mottem: "Mluvme o rodině! Buďme rodinou!"

www.vira.cz | 21. února 2018 04:05 |

Přijímací řízení KTF - do konce února

Přemýšlíte, kam se vydat po střední škole? Rádi byste rozšířili obzory možností studia svých dětí? Anebo Vaši potomci již studují a přemýšlíte nad smysluplným využitím volného sobotního času? Ke studiu katolické teologie, aplikované etiky, dějin umění či evropské kultury se …

www.vira.cz | 21. února 2018 04:05 |

Když děti nepřicházejí

Nové číslo časopisu Rodinný život nese téma opředené mnoha otazníky, jež se ovšem dotýká stále většího počtu jednotlivců, partnerských i manželských dvojic a celých rodin: (ne)plodnost a možnosti jejího řešení.

www.vira.cz | 21. února 2018 04:05 |

Někdy nevíme, jak dál...

Ukaž mi své cesty, Bože, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. Ž 25

www.vira.cz | 17. února 2018 04:05 |

Jsi prach, do něhož byl vdechnut dech Boží

(článek nemá anotaci)

www.vira.cz | 12. února 2018 19:05 |

Exercicie online pro postní dobu

Exercicie připravili karmelitáni z duchovního centra d’Avon v Paříži a jsou překládány do několika jazyků. Letos i do češtiny...

www.vira.cz | 11. února 2018 04:05 |

Pravá láska hledá prospěch toho druhého

„Snažím se o to, abych ve všem pamatoval na druhé, a nehledím na to, co je prospěšné mně, ale na to, co prospívá všem, aby tak mohli dojít spásy.“ (srov. 1Kor 10,33)

www.vira.cz | 10. února 2018 08:05 |

I když nás trápí nemoc…

I když naše tělo trápí nemoc, ve svém nitru máme posvátný prostor, který nemůže být infikován. Tam přebývá Kristus.

www.vira.cz | 8. února 2018 04:05 |

Brýle předsudků

(článek nemá anotaci)

www.vira.cz | 6. února 2018 06:05 |

Alenka v zemi zázraků - v kinech

8. února 2018 přichází do kin poetický film Alenka v zemi zázraků. Autoři a režiséři: Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt.

www.vira.cz | 2. února 2018 04:05 |

Únorové číslo časopisu pro dívky IN!

Únor je většinou ve znamení plesů a svatého Valentýna, tentokrát i ve znamení popelce. Nahlédněte do našeho nového čísla, ve kterém najdete od každého něco.

www.vira.cz | 1. února 2018 08:05 |

Bože, fakt už nevim, jak s Tebou mluvit

Naučit se k Bohu přicházet bez příkras. Nestydět se a nepředstírat.

www.vira.cz | 31. ledna 2018 06:05 |

Někdy se zdá, že Bůh jaksi nejedná

Když Ježíš učil v synagoze, všichni užasli a jeden druhého se ptali: „Co to je? Nové učení plné moci“. Srov. Mk 1,27

www.vira.cz | 27. ledna 2018 04:05 |

Koho volit?

Prošli jsme web a další média a hledali vyjádření a stanoviska některých křesťanských osobností a skupin k prezidentské volbě.

www.vira.cz | 27. ledna 2018 04:05 |

Jak se postavit k výsledkům voleb?

Jak se jako křesťan postavit k výsledkům voleb?

www.vira.cz | 27. ledna 2018 04:05 |

Modleme se společně za nového prezidenta!

Také vám leží situace naší země na srdci? Spojme se v modlitbě za našeho nového prezidenta!

www.vira.cz | 25. ledna 2018 19:05 |