Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz

www.vira.cz

Základní informace o zdroji

Podtitulek: www.vira.cz - 1
Domovská stránka: http://www.vira.cz/
RSS export:
Sledovaný RSS export je neveřejný.

Systémové informace o zdroji

ID: 2
Jmenné ID: vira
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: 24. září 2019 09:05
Návratový kód: HTTP 301
RSS export naposledy zpracován: 19. června 2018 16:05
Kontrola aktuálnosti naplánována na: 25. září 2019 00:01

Setkání s Bohem: strašák, anebo vytoužený cíl?

"Jsme plni důvěry. Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. To proto, že v nynějším stavu v Boha jen věříme, ale dosud ho nevidíme. Jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději opustit domov tělesný a odebrat se do domova k Pánu. …

www.vira.cz | 16. června 2018 03:05 |

Dobrý nebo špatný táta?

Teď je mu padesát, děti vyrostly a on cítí, že mu jejich dětství nějak uteklo

www.vira.cz | 14. června 2018 18:05 |

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

www.vira.cz | 13. června 2018 16:05 |

Nemusím splňovat představu, kterou jsem si o sobě udělala

Vždycky jsem chtěla dělat všechno správně! Být milující, silnou, aktivní, krásnou a obdivuhodnou manželkou i skvělou, vtipnou a úžasnou mámou i dcerou, na kterou mohou být rodiče pyšní.

www.vira.cz | 13. června 2018 03:05 |

Bůh námi občas zatřese

Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Bůh a řekl mu: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl.“ (srov. Gn 3,9-10)

www.vira.cz | 9. června 2018 07:05 |

Soutěž o 6 vstupenek na festival UNITED

(článek nemá anotaci)

www.vira.cz | 7. června 2018 16:05 |

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty jsou mimořádně doplněny dokumentárními fotografiemi Jindřicha Štreita.

www.vira.cz | 5. června 2018 18:05 |

Naučila jsem se vystačit si bez manžela

Když jsme se s Tomem brali, byli jsme velmi zamilovaní. Tehdy jsme si běžně hodiny povídali. A i když jsme nemluvili, vnímali jsme, co ten druhý cítí. Vlastně je těžké říct, kdy jsme se pak vzdálili. Možná jsem dětem věnovala příliš mnoho pozornosti, a on si připadal trochu …

www.vira.cz | 5. června 2018 18:05 |

Proč v neděli do kostela?!

Toto praví Hospodin: „Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci. Zachovávej tento den a svěť ho tak, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh.“ (srv. Dt 5,12-15)

www.vira.cz | 2. června 2018 05:05 |

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

www.vira.cz | 1. června 2018 16:05 |

Boží tělo -svátek

Slavnost Těla a krve Páně

www.vira.cz | 30. května 2018 19:05 |

Někdy je dobré udělat čelem vzad

Přiznat si, že nemá cenu v cestě pokračovat, nám často připadá hodně těžké. A je k tomu zapotřebí nejen moudrosti, ale také odvahy.

www.vira.cz | 29. května 2018 17:05 |

První jména kapel CampFestu 2018 zveřejněná!

CampFest, ktorý sa koná 2.-5. augusta 2018 na Ranči Kráľova Lehota, ako predovšetkým hudobný festval, ponúka...

www.vira.cz | 29. května 2018 04:05 |

Ježíš vstupuje do našich pochyb

"Někteří učedníci měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: ´Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, … Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.´" Srv. Mt 28,17-20

www.vira.cz | 26. května 2018 03:05 |

Nepřála jsem si nic jiného než prožívat úplně normální všední dny

Zdá se mi, že každodennost činí věci kouzelnými. Během léčby rakoviny jsem si nepřála nic jiného než prožívat úplně normální všední dny s úplně běžnými událostmi.

www.vira.cz | 23. května 2018 16:05 |

Slezská lilie zve 8. - 10. června do Ostravy na 8. ročník mezinárodního křesťanského festivalu

Těšit se můžete na kapely různých žánrů, přednášky i chvály. Letošní ročník má zaměření na rodinu a děti.

www.vira.cz | 21. května 2018 18:05 |

Život s Duchem svatým není bez starostí, ale vede k životu a radosti

„Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme!“ Gal 5,25

www.vira.cz | 19. května 2018 07:05 |

Obracejme se k Duchu Božímu jednoduchou větou: „Duchu Svatý, přijď“

Tak jako Vánoce jsou svátkem Kristova narození na Zemi, tak jsou Letnice svátkem Ducha Svatého.

www.vira.cz | 15. května 2018 18:05 |

Nový světící biskup v Praze

ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, ThD. bude vysvěcen v sobotu 19. května 2018 v katedrále sv. Víta v Praze.

www.vira.cz | 15. května 2018 18:05 |

Kde brát v životě radost?

Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého.“ (srov. J 17, 11b-19)

www.vira.cz | 12. května 2018 05:05 |

Pozvánka na fórum mladých s komunitou Emmanuel

Chtěli bychom Tě pozvat na mezinárodní setkání mladých, které se uskuteční 14. 8. - 19. 8. ve Francii v Paray-le-Monial, v místě, kde se zjevila láska Nejsvětějšího srdce Ježíšova.

www.vira.cz | 11. května 2018 03:05 |

Každá matka zanechává stopu v životě svých dětí

Matka  nastavuje naše první vzorce chování. V dobrém, i ve zlém.

www.vira.cz | 9. května 2018 18:05 |

Ti voglio bene!

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. (1J 4,9-10)

www.vira.cz | 5. května 2018 03:05 |

Katolická charismatická konference 2018

opět v Brně 11. - 15. 7. 2018

www.vira.cz | 5. května 2018 03:05 |

Alberto Reyes Pías - setkání s kubánským knězem, autorem knižního bestselleru

Jaká je situace církve na komunistické Kubě? Kolik duchovních krizí člověk může prožít při přípravě ke kněžství?

www.vira.cz | 2. května 2018 16:05 |

Neexistují špatní lidé. Pouze lidé zranění, zrazení nebo osamocení

„Neexistují špatní vlci, pouze smutní.“

www.vira.cz | 2. května 2018 16:05 |

Květnové číslo časopisu pro dívky IN!

Májové vydání INu je tady. Květen není jenom měsícem lásky, ale taky si v něm připomínáme den matek. Jak vyjít se svou mámou, i když to nebývá vždy snadné, se mj. dočtete právě v tomto vydání...

www.vira.cz | 27. dubna 2018 18:05 |

Proč to děťátko pláče? Vyprávění učitelky z dětského domova...

Jedno z dětí, které jdou se mnou, se ke mně obrátí a dlouze se na mě dívá. Asi uvažuje, jak by se mělo zeptat. Po chvíli mi říká: „Proč to děťátko pláče?“

www.vira.cz | 26. dubna 2018 03:05 |

„Mezi námi“ – motto a téma promluv hlavních řečníků festivalu UNITED

Hlavní řečníci vsetínského festivalu UNITED se každý rok z různých stran dotýkají motta festivalu. Po tříleté sérii slov, která začínala slabikou „ne“ (Nespoutaný, Nesmrtelný, Nenahraditelný), se letos tématem stalo slovní spojení „Mezi námi“.

www.vira.cz | 23. dubna 2018 03:05 |

Nepočítejte své vady na kráse

Milovaní, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! srv. 1J 3,1

www.vira.cz | 21. dubna 2018 05:05 |