Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz

Katolik.cz

Základní informace o zdroji

Podtitulek: Informace o katolicé církvi, denní liturgie, informace pro mládež, svědectví o Bohu, otázky a odpovědi-kontakt na kněze, soutěž, liturgický kalendář. Podrobně členěná seznamka a inzerce. …
Domovská stránka: http://www.katolik.cz
RSS export:

Systémové informace o zdroji

ID: 7
Jmenné ID: katolik
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: dnes 09:05
Návratový kód: HTTP 200
RSS export naposledy zpracován: dnes 09:05
Kontrola aktuálnosti naplánována na: dnes 09:35

-V týdnu od 26. srpna naladíte na ...

V týdnu od 26. srpna naladíte na Proglasu například reportáž o projektu Dobrokáva nebo pořad věnovaný organizaci Sananim, která pomáhá lidem se závislostí na hazardu.

Katolik.cz | dnes 03:05 |

-Nezkoumejte, jestli to, co děláte, je ...

Nezkoumejte, jestli to, co děláte, je hodně, nebo málo, jestli to bylo dokonalé nebo méně dokonalé, varujte se hlavně hříchu. Pio z Pietrelciny

Katolik.cz | dnes 03:05 |

-V týdnu od 19. srpna se můžete ...

V týdnu od 19. srpna se můžete například těšit na reportáž o kurzu přežití, který absolvovali výherci soutěže Hrdina Barvínku, nebo na rozhovor s Mons. Václavem Malým k připomínce 21. srpna 1968.

Katolik.cz | 19. srpna 2019 03:05 |

-Což to všechno nestvořila má ...

Což to všechno nestvořila má ruka?Sk 7,50

Katolik.cz | 17. srpna 2019 03:05 |

-V přímém přenosu vám ze ...

V přímém přenosu vám ze Slováckého roku nabízíme v sobotu 17. srpna od 11. hodiny pořad Panna Maria, ochránkyně Moravy z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově. V pořadu budou představeny duchovní skladby i lidové poutní písně, jež napříč staletími oslavovaly patronku a …

Katolik.cz | 11. srpna 2019 03:05 |

-...kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě ...

...kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.2Kor 9,6

Katolik.cz | 10. srpna 2019 06:05 |

-V týdnu od 5. srpna se můžete na vlnách ...

V týdnu od 5. srpna se můžete na vlnách Proglasu těšit na první besedu z jarní série Bez obav? věnované problematice Blízkého východu.

Katolik.cz | 5. srpna 2019 03:05 |

-On svým andělům vydal o tobě příkaz, ...

On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.Zl 91,11

Katolik.cz | 3. srpna 2019 03:05 |

-Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají - ...

Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají - to nevadí, pomáhej jim. Dáš světu to nejlepší ze sebe a odměnou je ti kopanec -to nevadí, dávej to nejlepší, co v tobě je. Matka Tereza

Katolik.cz | 29. července 2019 03:05 |

-V týdnu od 29. července se můžete na ...

V týdnu od 29. července se můžete na vlnách Proglasu těšit na rozhovor s operním pěvcem Adamem Plachetkou nebo na Folklórní okénko věnované 80. výročí národní poutí ke sv. Vavřinci a Chodským slavnostem.

Katolik.cz | 29. července 2019 03:05 |

-Neboj se, vždyť já jsem s tebou, ...

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.Iz 41,10

Katolik.cz | 27. července 2019 03:05 |

-V týdnu od 22. července se můžete na ...

V týdnu od 22. července se můžete na Proglasu těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.

Katolik.cz | 22. července 2019 03:05 |

-Těsná je brána a úzká cesta, která vede ...

Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.Mt 7,14

Katolik.cz | 20. července 2019 05:05 |

-Budeš milovat Hospodina, svého Boha, ...

Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo …

Katolik.cz | 16. července 2019 05:05 |

-Je pravda, že já mohu mluvit s Pánem, ...

Je pravda, že já mohu mluvit s Pánem, žádat jej okamžitě o odpuštění, úpěnlivě prosit. A Pán odpouští, okamžitě. Ale je důležité, že jdu do zpovědnice,… nechává mě pokleknout proti Matce církvi, která je povolána rozdávat Boží milosrdenství. papež František

Katolik.cz | 15. července 2019 05:05 |

-V týdnu od 15. července se můžete těšit ...

V týdnu od 15. července se můžete těšit na Kafemlýnek věnovaný fenoménu Pomalé módy nebo Barvínek o geocachingu.

Katolik.cz | 15. července 2019 03:05 |

Texty, články, promluvy-Časopis IN! - Prázdninové cestování...

Časopis IN! - Prázdninové cestování

Katolik.cz | 9. července 2019 07:05 |

-V týdnu od 8. července uslyšíte na ...

V týdnu od 8. července uslyšíte na Proglasu živé vstupy a přenosy mší svatých z Katolické charismatické konference nebo rozhovor s teologem a publicistou Zdeňkem A. Emingerem.

Katolik.cz | 8. července 2019 03:05 |

-Pro zlo, které vidíme mimo sebe a s ...

Pro zlo, které vidíme mimo sebe a s nímž bojujeme, si nevšímáme zla, které přebývá v nás samotných. Jean Vanier

Katolik.cz | 8. července 2019 03:05 |

-V prvním prázdninovém týdnu se na ...

V prvním prázdninovém týdnu se na Proglasu můžete těšit na živá studia z akce Dny lidí dobré vůle na Velehradě nebo pořad Křesťan a svět věnovaný vlakovým poutím do Lurd.

Katolik.cz | 1. července 2019 03:05 |

-...chlubíš se Bohem a tím, že znáš jeho ...

...chlubíš se Bohem a tím, že znáš jeho vůli a vyučován zákonem dovedeš rozpoznat, na čem záleží. Myslíš si, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmách,vychovatelem nevzdělaných, učitelem nedospělých, protože máš v zákoně ztělesnění všeho poznání a vší pravdy. …

Katolik.cz | 29. června 2019 03:05 |

-V týdnu od 24. června naladíte na ...

V týdnu od 24. června naladíte na Proglasu přímý přenos pořadu Zpěváčci z Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici.

Katolik.cz | 24. června 2019 03:05 |

-„Toto praví Hospodin: Zítra je slavnost ...

„Toto praví Hospodin: Zítra je slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Co je třeba napéci, napečte, a co je třeba uvařit, uvařte. A vše, co přebývá, uložte a opatrujte do rána.“Ex 16,23

Katolik.cz | 22. června 2019 08:05 |

-Nová semena ...

Nová semena kontemplaceMálo si uvědomujeme význam duchovní chudoby, prázdnoty, vyprahlosti, naprosté opuštěnosti v duchovním životě. Ke kontemplativní zkušenosti se nedochází nahromaděním velkolepých myšlenek a vizí či hrdinským umrtvováním. Je to čistě Boží dar, jehož …

Katolik.cz | 19. června 2019 06:05 |

-V týdnu od 17. června naladíte na ...

V týdnu od 17. června naladíte na Proglasu například finále soutěže Hrdina Barvínku nebo pořad olomouckého studia o významu známkování ve škole.

Katolik.cz | 17. června 2019 03:05 |

-Kdo má modlitbu, má všechno, protože ...

Kdo má modlitbu, má všechno, protože jen tak může Bůh svobodně vstoupit do jeho života a jednat a činit svou milostí zázraky. Jacques Philippe

Katolik.cz | 10. června 2019 03:05 |

-V týdnu od 10. června se můžete na ...

V týdnu od 10. června se můžete na Proglasu těšit například na Noční linku věnovanou pontifikátu papeže Františka nebo pořad Okolo stolu o dospělých se syndromem ADHD.

Katolik.cz | 10. června 2019 03:05 |

-A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, ...

A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým...Sk 2,3

Katolik.cz | 9. června 2019 19:05 |

-A toto je vskutku její sláva: že tím, ...

A toto je vskutku její sláva: že tím, že neměla nic svého vlastního, že si neponechala nic ze „sebe“, co by se mohlo chlubit v čemkoli kvůli sobě, nepostavila žádnou překážku Boží milosti, a žádným způsobem neodporovala Jeho lásce a Jeho vůli. Proto od něj získala víc, než …

Katolik.cz | 3. června 2019 03:05 |

-V týdnu od 3. června mimořádně ...

V týdnu od 3. června mimořádně premiérový rozhovor se zesnulým spisovatelem Jiřím Stránským nebo týdeník Okolo stolu věnovaný seriálu Hra o trůny.

Katolik.cz | 3. června 2019 03:05 |