Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz

Katolik.cz

Základní informace o zdroji

Podtitulek: Informace o katolicé církvi, denní liturgie, informace pro mládež, svědectví o Bohu, otázky a odpovědi-kontakt na kněze, soutěž, liturgický kalendář. Podrobně členěná seznamka a inzerce. …
Domovská stránka: http://www.katolik.cz
RSS export:

Systémové informace o zdroji

ID: 7
Jmenné ID: katolik
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: dnes 10:05
Návratový kód: HTTP 200
RSS export naposledy zpracován: dnes 10:05
Kontrola aktuálnosti naplánována na: dnes 10:35

-Vysílání Radia Proglas je možné ...

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony a také mnoho dalších užitečných informací naleznete na internetové adrese www.proglas.cz .

Katolik.cz | dnes 04:05 |

-TYRANIE – 20 lekcí z 20. ...

TYRANIE – 20 lekcí z 20. stoletíVykroč z řady. Někdo se toho musí odvážit. Dělat to co ostatní je snadné. Chovat se nebo mluvit jinak než většina ti může připadat zvláštní. Ale bez tohoto nepohodlí není svobody. Jakmile dáš příklad, kletba jménem status quo se prolomí a …

Katolik.cz | 20. ledna 2018 08:05 |

-Musíte se ve všem držet cesty, kterou ...

Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.Dt 5,33

Katolik.cz | 18. ledna 2018 07:05 |

-Vysílání Radia Proglas je možné ...

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony a také mnoho dalších užitečných informací naleznete na internetové adrese www.proglas.cz .

Katolik.cz | 15. ledna 2018 04:05 |

-Tipy z vysílání Radia Proglas vy týdnu ...

Tipy z vysílání Radia Proglas vy týdnu od 8. do 14. ledna 2018

Katolik.cz | 8. ledna 2018 04:05 |

-Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť ...

Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou!Iz 60,1

Katolik.cz | 6. ledna 2018 18:05 |

Texty, články, promluvy-Poděkování za účast v Adventní sbírce...

Poděkování za účast v Adventní sbírce

Katolik.cz | 4. ledna 2018 13:05 |

-Žehnejte těm, kteří vás proklínají, ...

Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.Lk 6,28

Katolik.cz | 1. ledna 2018 04:05 |

-Tipy k poslechu Proglasu v 1. týdnu ...

Tipy k poslechu Proglasu v 1. týdnu roku 2018

Katolik.cz | 31. prosince 2017 04:05 |

-Když vykonali všechno podle Zákona ...

Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.Lk 2,40

Katolik.cz | 30. prosince 2017 09:05 |

-... ačkoliv má božskou přirozenost, nic ...

... ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na své vznešenosti, že je rovný Bohu, nýbrž sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí.Fil 2,6

Katolik.cz | 24. prosince 2017 10:05 |

-Vánoční svátky na vlnách Proglasu ...

Vánoční svátky na vlnách Proglasu

Katolik.cz | 23. prosince 2017 04:05 |

-Advent s Proglasem ...

Advent s Proglasem

Katolik.cz | 18. prosince 2017 04:05 |

-To světlo ve tmě svítí a tma je ...

To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.Jan 1,5

Katolik.cz | 17. prosince 2017 06:05 |

-Programové nabídka Proglasu na 50. ...

Programové nabídka Proglasu na 50. týden.

Katolik.cz | 11. prosince 2017 04:05 |

-„Jak je krásné vidět na horách nohy ...

„Jak je krásné vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu, který praví Siónu: »Bůh tvůj kraluje«! […]Radujte se a jásejte vespolek, Jeruzalémské trosky, neboť Hospodin utěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém.Iz 52,7

Katolik.cz | 10. prosince 2017 06:05 |

-Očekávání ...

Očekávání VánocKdyž na jednu stranu lidé zbožně volají „přijď království tvé“, je třeba, aby také dodali „ať odejde království mé“.

Katolik.cz | 6. prosince 2017 08:05 |

-Vysílání Radia Proglas v týdnu od 4. do ...

Vysílání Radia Proglas v týdnu od 4. do 9. 12. 2017

Katolik.cz | 4. prosince 2017 04:05 |

Texty, články, promluvy-Katolik.cz vyhlašuje Adventní ...

Katolik.cz vyhlašuje Adventní sbírku na podporu neziskové organizace BAKHITA

Katolik.cz | 3. prosince 2017 04:05 |

-Proč jsi nám dal, Hospodine, zbloudit z ...

Proč jsi nám dal, Hospodine, zbloudit z tvých cest, srdci dal ztvrdnout, abychom před tebou neměli bázeň?Iz 63,17

Katolik.cz | 3. prosince 2017 04:05 |

-Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a ...

Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal!Lk 12,49

Katolik.cz | 30. listopadu 2017 04:05 |

-Vysílání Radia Proglas v týdnu od 27. ...

Vysílání Radia Proglas v týdnu od 27. 11. do 3. 12. 2017

Katolik.cz | 27. listopadu 2017 04:05 |

-Moje království není z tohoto ...

Moje království není z tohoto světa.Jan 18,36

Katolik.cz | 25. listopadu 2017 08:05 |

-Vysílání Radia Proglas v týdnu od 20. ...

Vysílání Radia Proglas v týdnu od 20. do 26. 11. 2017

Katolik.cz | 20. listopadu 2017 04:05 |

-Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody ...

Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“Jan 7,38

Katolik.cz | 19. listopadu 2017 04:05 |

-‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se ...

‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a …

Katolik.cz | 13. listopadu 2017 20:05 |

-Programové tipy Proglasu na 46. týden. ...

Programové tipy Proglasu na 46. týden.

Katolik.cz | 13. listopadu 2017 04:05 |

-...jestliže pšeničné zrno nepadne do ...

...jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.Jan 12,24

Katolik.cz | 11. listopadu 2017 04:05 |

-S vděčností zpívejte Bohu z celého ...

S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.Kol 3,16

Katolik.cz | 6. listopadu 2017 04:05 |

-Z nabídky Radia Proglas ...

Z nabídky Radia Proglas

Katolik.cz | 6. listopadu 2017 04:05 |