Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz

Katolik.cz

Základní informace o zdroji

Podtitulek: Informace o katolicé církvi, denní liturgie, informace pro mládež, svědectví o Bohu, otázky a odpovědi-kontakt na kněze, soutěž, liturgický kalendář. Podrobně členěná seznamka a inzerce. …
Domovská stránka: http://www.katolik.cz
RSS export:

Systémové informace o zdroji

ID: 7
Jmenné ID: katolik
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: dnes 19:05
Návratový kód: HTTP 200
RSS export naposledy zpracován: dnes 19:05
Kontrola aktuálnosti naplánována na: dnes 19:35

-V týdnu od 24. června naladíte na ...

V týdnu od 24. června naladíte na Proglasu přímý přenos pořadu Zpěváčci z Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici.

Katolik.cz | včera 03:05 |

-„Toto praví Hospodin: Zítra je slavnost ...

„Toto praví Hospodin: Zítra je slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Co je třeba napéci, napečte, a co je třeba uvařit, uvařte. A vše, co přebývá, uložte a opatrujte do rána.“Ex 16,23

Katolik.cz | 22. června 2019 08:05 |

-Nová semena ...

Nová semena kontemplaceMálo si uvědomujeme význam duchovní chudoby, prázdnoty, vyprahlosti, naprosté opuštěnosti v duchovním životě. Ke kontemplativní zkušenosti se nedochází nahromaděním velkolepých myšlenek a vizí či hrdinským umrtvováním. Je to čistě Boží dar, jehož …

Katolik.cz | 19. června 2019 06:05 |

-V týdnu od 17. června naladíte na ...

V týdnu od 17. června naladíte na Proglasu například finále soutěže Hrdina Barvínku nebo pořad olomouckého studia o významu známkování ve škole.

Katolik.cz | 17. června 2019 03:05 |

-Je mnoho výrazů Boží vůle, které známe, ...

Je mnoho výrazů Boží vůle, které známe, aniž bychom potřebovali zvláštní vnuknutí: patří sem přikázání, povinnosti našeho stavu, požadavky našeho povolání atd. Jacques Philippe

Katolik.cz | 10. června 2019 03:05 |

-V týdnu od 10. června se můžete na ...

V týdnu od 10. června se můžete na Proglasu těšit například na Noční linku věnovanou pontifikátu papeže Františka nebo pořad Okolo stolu o dospělých se syndromem ADHD.

Katolik.cz | 10. června 2019 03:05 |

-A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, ...

A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým...Sk 2,3

Katolik.cz | 9. června 2019 19:05 |

-Světec ví, že svět a vše, co Bůh ...

Světec ví, že svět a vše, co Bůh stvořil, je dobré, kdežto ti, kdo nejsou svatí, si buď myslí, že stvořené věci jsou nesvaté, nebo se o tuto otázku nezajímají, protože se starají jen sami o sebe. Světec se nikdy nad ničím neuráží a nesoudí ničí hřích, protože nezná hřích. …

Katolik.cz | 3. června 2019 03:05 |

-V týdnu od 3. června mimořádně ...

V týdnu od 3. června mimořádně premiérový rozhovor se zesnulým spisovatelem Jiřím Stránským nebo týdeník Okolo stolu věnovaný seriálu Hra o trůny.

Katolik.cz | 3. června 2019 03:05 |

-...

ParabibleEvangelický teolog a biblista vybral některá místa z Bible a ta převyprávěl současným jazykem a umístil do našeho dnešního světa. Takto převyprávěné příběhy se daleko více dotýkají a mnohem hlouběji zasahují.

Katolik.cz | 2. června 2019 06:05 |

-Věrný přítel je k nezaplacení, ničím ...

Věrný přítel je k nezaplacení, ničím nelze vyvážit jeho cenu.Sir 6,15

Katolik.cz | 1. června 2019 15:05 |

-Ve 22. týdnu můžete pracovníky ...

Ve 22. týdnu můžete pracovníky křesťanských médií potkat na Velehradě na Pouti křesťanských médií (1.6.). Předposlední soutěžní díl Barvínku vysílá Proglas v úterý 28. května.

Katolik.cz | 27. května 2019 03:05 |

-to, co na nás církev žádá, je, abyste ...

to, co na nás církev žádá, je, abyste se přičinili, aby vaše děti ve svých osmnácti letech chápaly smysl Boha a měly chuť chodit na mši. Máte tedy čas! Je to závod, v němž jde o hloubku, ne o čas. Chtějí se k vám vaše děti připojit? Netouží-li po tom, musíte se změnit vy, …

Katolik.cz | 20. května 2019 03:05 |

-Ve týdnu od 20. května na Proglasu ...

Ve týdnu od 20. května na Proglasu zachytíte například závěrečnou část seriálu Informace, nebo manipulace? nebo profilový rozhovor s knězem, teologem a spisovatelem Alešem Opatrným.

Katolik.cz | 20. května 2019 03:05 |

-...spatřil jsem nová nebesa a novou ...

...spatřil jsem nová nebesa a novou zemi...Bůh bude s nimi přebývat...Zj 21,1

Katolik.cz | 18. května 2019 08:05 |

-V týdnu od 13. května na Proglasu zazní ...

V týdnu od 13. května na Proglasu zazní Barvínek s Prague Cello Quartet a premiérové Čtení na pokračování z knihy Ulfa a Birgity Ekmanových Velký objev. Naše cesta do katolické církve.

Katolik.cz | 13. května 2019 03:05 |

-...v životě mé matky jsi mě ...

...v životě mé matky jsi mě utkal.Zl 139,13

Katolik.cz | 12. května 2019 18:05 |

Texty, články, promluvy- Centrum naděje a pomoci ...

Centrum naděje a pomoci (CENAP) si letos připomíná již 25 let své existence

Katolik.cz | 10. května 2019 07:05 |

-Udělej prosím tu zkušenost, že nebe je ...

Udělej prosím tu zkušenost, že nebe je na tvé straně. Vytrvej v modlitbě, den za dnem, měsíc za měsícem, když budeš cítit při modlitbě radost a když nebudeš cítit při modlitbě radost. Jdi dál, nejde o radosti. Modlitba připraví půdu tvé duše, až přijde déšť, a on přijde. …

Katolik.cz | 10. května 2019 07:05 |

-Ustanovili tě při hostině správcem? ...

Ustanovili tě při hostině správcem? Nevyvyšuj se! Buď mezi ostatními jako jeden z nich, postarej se o ně a až potom si sedni.Sir 32,1

Katolik.cz | 18. června 2018 18:05 |

-V týdnu od 18. do 24. června zachytíte ...

V týdnu od 18. do 24. června zachytíte na vlnách Proglasu například další díl seriálu 100 let Československa – 100 let české dechovky a přímý přenos autorského pořadu Magdaleny Múčkové Desatero z Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice 2018.

Katolik.cz | 18. června 2018 03:05 |

-V týdnu od 11. do 17. června zachytíte ...

V týdnu od 11. do 17. června zachytíte například rozhovor s Markem Orko Váchou na téma Život nebo smrt? nebo Hudební siestu věnovanou 175. výročí narození E. H. Griega.

Katolik.cz | 11. června 2018 03:05 |

-Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a ...

Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.Mt 5,23

Katolik.cz | 9. června 2018 14:05 |

-...učte se ode mne, neboť jsem tichý a ...

...učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce...Mt 11,29

Katolik.cz | 4. června 2018 05:05 |

-V týdnu od 4. do 10. června zachytíte ...

V týdnu od 4. do 10. června zachytíte například rozhovor s frontmanem skupiny Lake Malawi Albertem Černým, nový seriál O ctnostech v rámci Dotýkání světla nebo debatu mladých s pomocným biskupem ostravsko-opavské diecéze Martinem Davidem.

Katolik.cz | 4. června 2018 03:05 |

-V týdnu od 28. května do 3. ...

V týdnu od 28. května do 3. června uslyšíte úvodní díl nového vzdělávacího cyklu Svědkové víry 20. století s historikem Janem Stříbrným nebo rozhovor s emeritním plzeňským biskupem Františkem Radkovským a se současným biskupem Tomášem Holubem.

Katolik.cz | 28. května 2018 03:05 |

-Mezi farizeji byl člověk jménem ...

Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady.Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“Jan 3,1

Katolik.cz | 25. května 2018 05:05 |

-V týdnu od 21. do 27. května ...

V týdnu od 21. do 27. května uslyšíte například rozhovor o rodinné tradici výroby kněžských ornátů nebo týdeník Živě z Prahy s arciopatem benediktínského kláštera v Praze na Břevnově Prokopem Petrem Siostrzonkem.

Katolik.cz | 21. května 2018 03:05 |

-...Jan všem řekl: „Já vás křtím vodou. ...

...Jan všem řekl: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.Lk 3,16

Katolik.cz | 20. května 2018 03:05 |

-„Kdo přijme jedno z takových dětí v mém ...

„Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“Mk 9,37

Katolik.cz | 16. května 2018 03:05 |