Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz

Katolik.cz

Základní informace o zdroji

Podtitulek: Informace o katolicé církvi, denní liturgie, informace pro mládež, svědectví o Bohu, otázky a odpovědi-kontakt na kněze, soutěž, liturgický kalendář. Podrobně členěná seznamka a inzerce. …
Domovská stránka: http://www.katolik.cz
RSS export:

Systémové informace o zdroji

ID: 7
Jmenné ID: katolik
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: dnes 03:05
Návratový kód: HTTP 200
RSS export naposledy zpracován: dnes 03:05
Kontrola aktuálnosti naplánována na: dnes 03:35

-V týdnu od 21. do 27. května ...

V týdnu od 21. do 27. května uslyšíte například rozhovor o rodinné tradici výroby kněžských ornátů nebo týdeník Živě z Prahy s arciopatem benediktínského kláštera v Praze na Břevnově Prokopem Petrem Siostrzonkem.

Katolik.cz | 21. května 2018 03:05 |

-...Jan všem řekl: „Já vás křtím vodou. ...

...Jan všem řekl: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.Lk 3,16

Katolik.cz | 20. května 2018 03:05 |

-„Kdo přijme jedno z takových dětí v mém ...

„Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“Mk 9,37

Katolik.cz | 16. května 2018 03:05 |

-V týdnu od 14. dubna do 20. května ...

V týdnu od 14. dubna do 20. května zachytíte na vlnách Proglasu Noční linku na téma „Jaká hudba se vám v kostele nejvíc líbí?“ s hudební redaktorkou Klárou Beránkovou, cyklus Mezi slovy s podtitulem Jídlo není odpad nebo týdeník Živě z Prahy věnovaný Janu Pavlu II.

Katolik.cz | 14. května 2018 03:05 |

-Ale Hospodin mi řekl: „Neříkej: Jsem ...

Ale Hospodin mi řekl: „Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš.Jer 2,7

Katolik.cz | 11. května 2018 03:05 |

-V týdnu od 7. dubna do 13. května ...

V týdnu od 7. dubna do 13. května zachytíte na vlnách Proglasu, nový pořad Cesty k jednotě zaměřený na osobnosti, hnutí a společenství, které hledají cesty k sjednocení křesťanů. Radio Proglas také spolupořádá Pouť médií v rukou křesťanů, která se uskuteční v sobotu 12. …

Katolik.cz | 7. května 2018 17:05 |

-V týdnu od 7. dubna do 13. května ...

V týdnu od 7. dubna do 13. května zachytíte na vlnách Proglasu, nový vzdělávací cyklus Mučedníci a oběti pro Krista ve 20. století a nový pořad Cesty k jednotě zaměřený na osobnosti, hnutí a společenství, které hledají cesty k sjednocení křesťanů. Radio Proglas také …

Katolik.cz | 7. května 2018 03:05 |

-Bouda, která krmí milion ...

Bouda, která krmí milion dětíEdward prohlásil: „Chtěl bych mít co jíst a taky bych chtěl chodit do školy.“

Katolik.cz | 6. května 2018 03:05 |

-...mohutně se klene jeho milosrdenství ...

...mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí...Zl 103,11

Katolik.cz | 5. května 2018 08:05 |

-V týdnu od 30. dubna do 6. května ...

V týdnu od 30. dubna do 6. května zachytíte na vlnách Proglasu diskuzi k biskupské synodě o mladých lidech s pomocným olomouckým biskupem Josefem Nuzíkem, představení alba Vane, kde chce skupiny Oboroh nebo rozhovor s ředitelem sekce pro mládež při ČBK P. Kamilem Strakem.

Katolik.cz | 30. dubna 2018 03:05 |

-Hle, zima pominula, lijavce přešly, ...

Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou tytam. Po zemi se objevují květy ...Pis 2,11

Katolik.cz | 26. dubna 2018 08:05 |

-V týdnu od 23. do 29. dubna zachytíte ...

V týdnu od 23. do 29. dubna zachytíte na vlnách Proglasu například bilanční rozhovor s otcem kardinálem Dominikem Dukou u příležitosti jeho 75. narozenin, první část opery Leoše Janáčka Z mrtvého domu nebo Knihovničku věnovanou publikaci Jiřího Suchého Klaun si povídá s Bohem.

Katolik.cz | 23. dubna 2018 03:05 |

-V týdnu od 16. do 22. dubna zachytíte ...

V týdnu od 16. do 22. dubna zachytíte na vlnách Proglasu například relaci Vítejte, senioři! věnovanou naší státní hymně, týdeník Živě z Prahy o repatriaci ostatků kardinála Josefa Berana nebo Oktávu s tiskovým mluvčím festivalu Pražské jaro.

Katolik.cz | 16. dubna 2018 03:05 |

-Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř ...

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.Jan 10,11

Katolik.cz | 15. dubna 2018 06:05 |

-Zaradoval jsem se, když mi řekli: ...

Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu!Zl 122,1

Katolik.cz | 9. dubna 2018 03:05 |

-V týdnu od 9. do 15. dubna se můžete ...

V týdnu od 9. do 15. dubna se můžete těšit na první besedu z premiérové série Bez obav? s podtitulem Cesty k bídě nebo pořad Křesťan a svět na téma Manželé na plný úvazek.

Katolik.cz | 9. dubna 2018 03:05 |

-Jak dnes mluvit o Bohu – ...

Jak dnes mluvit o Bohu – evangelizační anti-pomůckaBudou z vás reklamní agenti pro neviditelno a svoje posluchače přilákáte snadněji než světový pohár nebo americký seriál. Musím říci, že náš „klient“ je dost skromný (profesionálně říkám „klient“). Náš klient se skrývá, …

Katolik.cz | 7. dubna 2018 13:05 |

-V aktuálním týdnu se můžete těšit na ...

V aktuálním týdnu se můžete těšit na nový pořad Folklórní sedmička, premiérový seriál O neřestech v rámci Dotýkání světla nebo drobnou změnu v pořadu Blahopřání – nově přibyde možnost popřát telefonicky.

Katolik.cz | 5. dubna 2018 19:05 |

-„Což nám srdce nehořelo, když s námi na ...

„Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“Lk 24,32

Katolik.cz | 4. dubna 2018 07:05 |

-V aktuálním týdnu se můžete těšit na ...

V aktuálním týdnu se můžete těšit na nový pořad Folklórní sedmička, premiérový seriál O neřestech v rámci Dotýkání světla nebo drobnou změnu v pořadu Blahopřání – nově přibyde možnost popřát telefonicky.

Katolik.cz | 2. dubna 2018 03:05 |

Pro zasmání-Znovu se sešla Velerada a předvolali si ...

Znovu se sešla Velerada a předvolali si Josefa z Arimatie: „Josefe, tys prý nechal svůj hrob Ježíši Nazaretskému?“

Katolik.cz | 1. dubna 2018 06:05 |

-„Jak jste nechápaví! To je vám tak ...

„Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci!Lk 23,25

Katolik.cz | 1. dubna 2018 03:05 |

-A přece on nesl naše utrpení, obtížil ...

A přece on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi, ale my jsme ho pokládali za zbitého, od Boha ztrestaného a ztýraného. On však byl proboden pro naše hříchy, rozdrcen pro naše viny, tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily.Iz 53,4

Katolik.cz | 30. března 2018 08:05 |

-Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: ...

Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: „Pane, ty mi chceš mýt nohy?“Ježíš mu odpověděl: „Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš.“Jan 13,6

Katolik.cz | 29. března 2018 06:05 |

-Ve Svatém týdnu naladíte na vlnách ...

Ve Svatém týdnu naladíte na vlnách Proglasu například pořad z cyklu Mezi slovy s dominikánem Benediktem Mohelníkem zaměřený na liturgii Velikonoc nebo premiérovou trojici Rozjímání o velikonočních událostech.

Katolik.cz | 26. března 2018 03:05 |

-Kristus Ježíš, ačkoli má božskou ...

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.Flp 2,6

Katolik.cz | 25. března 2018 05:05 |

-Ireniny ...

Ireniny dětiPříběh polské „madam Schindler“ není pouhým příběhem z historie a svědectvím o tom, že v těžkých a složitých situacích se vždy najdou ti, kteří udávají, „nevidí“, nebo mlčí z obavy o sebe a své blízké, ale i ti, kteří třebas neochotně ale přece pomáhají anebo …

Katolik.cz | 21. března 2018 06:05 |

-„Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout ...

„Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš.“Lk 22,34

Katolik.cz | 20. března 2018 16:05 |

-V týdnu od 19. do 25. 3. 2018 naladíte ...

V týdnu od 19. do 25. 3. 2018 naladíte na vlnách Proglasu například kontaktní pořad Noční linka s ředitelem Proglasu P. Martinem Holíkem nebo týdeník Živě z Prahy s varhaníkem Janem Kalfusem.

Katolik.cz | 19. března 2018 04:05 |

-Navlékli mu purpurový plášť, upletli ...

Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavuMk 15,17

Katolik.cz | 16. března 2018 04:05 |