Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz

Katolik.cz

Základní informace o zdroji

Podtitulek: Informace o katolicé církvi, denní liturgie, informace pro mládež, svědectví o Bohu, otázky a odpovědi-kontakt na kněze, soutěž, liturgický kalendář. Podrobně členěná seznamka a inzerce. …
Domovská stránka: http://www.katolik.cz
RSS export:

Systémové informace o zdroji

ID: 7
Jmenné ID: katolik
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: dnes 19:05
Návratový kód: HTTP 200
RSS export naposledy zpracován: dnes 19:05
Kontrola aktuálnosti naplánována na: dnes 19:35

-‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se ...

‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a …

Katolik.cz | 13. listopadu 2017 20:05 |

-Programové tipy Proglasu na 46. týden. ...

Programové tipy Proglasu na 46. týden.

Katolik.cz | 13. listopadu 2017 04:05 |

-...jestliže pšeničné zrno nepadne do ...

...jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.Jan 12,24

Katolik.cz | 11. listopadu 2017 04:05 |

-S vděčností zpívejte Bohu z celého ...

S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.Kol 3,16

Katolik.cz | 6. listopadu 2017 04:05 |

-Z nabídky Radia Proglas ...

Z nabídky Radia Proglas

Katolik.cz | 6. listopadu 2017 04:05 |

-Stopařem na této ...

Stopařem na této zemiDívám se dalajlámovi do očí. Jednou jsem se takhle zblízka díval do očí Janu Pavlu II., byly stejné, jako ty dalajlámovy, a stejné, jako oči mých starých spolubratří. Oči, ze kterých dávno zmizelo všechno zbytečné, a zůstal jen Bůh.

Katolik.cz | 5. listopadu 2017 20:05 |

-...jako je svatý ten, který vás ...

...jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.1Pt 1,15

Katolik.cz | 1. listopadu 2017 04:05 |

-Tipy na zajímavé pořady Radia Proglas v ...

Tipy na zajímavé pořady Radia Proglas v 44. týdnu.

Katolik.cz | 30. října 2017 04:05 |

-Buď, kde ...

Buď, kde jsiSvobodou je stav, kdy mi nic nebrání v konání dobra, kdy už nejsem otrokem vášní. A svobodný nebudeš, dokud se nejprve nezavážeš.“ „Počkej, pustím si počítač, kdy chci, jedu kam chci, chodím si, s kým chci, a ty mi říkáš, že jsem otrok?“ „Nebyl bys, kdybys to …

Katolik.cz | 30. října 2017 04:05 |

-Židé žádají zázračná znamení, Řekové ...

Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé …

Katolik.cz | 28. října 2017 07:05 |

-Podzimní programové tipy Proglasu ...

Podzimní programové tipy Proglasu

Katolik.cz | 23. října 2017 03:05 |

-Jestliže se vám zdá, že sloužit ...

Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem , nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“Joz 24,15

Katolik.cz | 20. října 2017 06:05 |

-Podzimní vysílání Proglasu ...

Podzimní vysílání Proglasu

Katolik.cz | 16. října 2017 03:05 |

-Jestliže v den odpočinku upustíš od ...

Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči,tu …

Katolik.cz | 15. října 2017 03:05 |

Pro zasmání-"Přiklekne muž do zpovědnice a ...

"Přiklekne muž do zpovědnice a říká: Ta moje tchyně, ta by stála za hřích. ...

Katolik.cz | 11. října 2017 03:05 |

-Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal ...

Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.Zj 12,17

Katolik.cz | 10. října 2017 03:05 |

-Tipy z programové nabídky Proglasu ...

Tipy z programové nabídky Proglasu

Katolik.cz | 9. října 2017 03:05 |

-Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ...

Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.Jer 17,10

Katolik.cz | 5. října 2017 06:05 |

-Vybíráme z programu Radia Proglas ...

Vybíráme z programu Radia Proglas

Katolik.cz | 30. září 2017 03:05 |

-Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad ...

Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu.Ef 4,26

Katolik.cz | 29. září 2017 03:05 |

-Podzim s Proglasem ...

Podzim s Proglasem

Katolik.cz | 25. září 2017 03:05 |

-Synu, jdi dnes pracovat na ...

Synu, jdi dnes pracovat na vinici!Mt 21,28

Katolik.cz | 23. září 2017 03:05 |

-Vychovávej svého syna a pracuj na něm, ...

Vychovávej svého syna a pracuj na něm, abys nepřišel k úrazu pro jeho hanebnost.Sir 30,13

Katolik.cz | 19. září 2017 03:05 |

-Zůstaň ...

Zůstaň matkou… musím říci, vaše Excelence, že jsme se rozhodli, že nebudeme nikdy vyprávět některé věci, které nám Naše Paní svěřila, teď však vidím, že budu asi nucena něco z toho říci, abych vysvětlila, kde Hyacinta načerpala tolik lásky k Ježíši, k utrpení, a ke …

Katolik.cz | 18. září 2017 03:05 |

-Tipy k poslechu Proglasu v týdnu od 18. ...

Tipy k poslechu Proglasu v týdnu od 18. září.

Katolik.cz | 18. září 2017 03:05 |

-Máš dobytek? Dohlížej naň, a přináší-li ...

Máš dobytek? Dohlížej naň, a přináší-li ti užitek, udržuj jeho chov.Sir 7,22

Katolik.cz | 15. září 2017 06:05 |

-Podzim s Proglasem ...

Podzim s Proglasem

Katolik.cz | 11. září 2017 03:05 |

-Někteří sice kážou Krista také ze ...

Někteří sice kážou Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek, a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. Ale co na tom! Jen když …

Katolik.cz | 9. září 2017 08:05 |

-Klíčové otázky evangelia ...

Klíčové otázky evangelia „Vidíš tuto ženu?“ Jak se dívá Ježíš? „Neskrývej své slabosti, ale stavěj na nich! To nejhorší, co máš, se může stát tím nejlepším. Díky svým ranám se můžeš stát lékařem ran druhých. Ježíš té ženě neukládá, jak ho má milovat, ale přijímá její …

Katolik.cz | 9. září 2017 08:05 |

Texty, články, promluvy-Časopis IN! na měsíc září......

Časopis IN! na měsíc září...

Katolik.cz | 9. září 2017 03:05 |