Kde jste:

Křesťané.cz » Září 2015 » Sobota 12.9.2015

článků: 2

-Pane, uděl pokoj těm, kdo v tebe ...

Pane, uděl pokoj těm, kdo v tebe doufají, aby se ukázalo, že tvoji proroci jsou věrohodní. Vyslyš prosby svého lidu. (srv. Sir 36,18)Sir 36,18

Katolik.cz | 12. září 2015 17:05 |

Jak se zbavovat křečovitosti

Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Praví Ježíš. (srov. Mat 16,24-25)

www.vira.cz | 12. září 2015 08:05 |
« 11. září 2015 | 12. září 2015 | 13. září 2015 »