Kde jste:

Křesťané.cz » Září 2015 » Čtvrtek 17.9.2015

článků: 2

Doporučujeme novou pastorační publikaci

Pastorace svátostí (knižní tip)

www.pastorace.cz | 17. září 2015 17:05 |

P. Vojtěch Kodet - Ježíš, Zacheus a my (video/audio záznam přednášky z KCHK 2013)

Ježíš nesrozumitelný svým současníkům.Historicko-teologický význam města Jericha a jména Zacheus.Bohatí jsou jen ti druzí?Moc jako druh bohatství vzdalujícího od Boha.Zacheova motivace vidět Ježíše.Dobré důsledky slabosti.Milost soukromé modlitby - důvěrný vztah s Bohem. P. …

www.TV-MIS.cz | 17. září 2015 03:05 |
« 16. září 2015 | 17. září 2015 | 18. září 2015 »