Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com » Modlitba, zbra? víry

Modlitba, zbra? víry

Modlitba je nejpodivuhodn?jší a také nejúsp?šn?jší zbra?, kterou sám B?h vložil do rukou svého lidu, aby dobýval velkolepých vít?zství nad mocí zlého nep?ítele... Svatým Božím všech v?k? byla modlitba práv? tak samoz?ejmá jako dýchání... Co p?ekáží vyslyšení modlitby?

Importováno: 9. září 2015 (03:05), Poutnici.com

Trvalý odkaz: http://www.poutnici.com/modlitba-zbran-viry.html