Kde jste:

Křesťané.cz » Březen 2015 » Neděle 15.3.2015

článků: 4

Dva roky pontifikátu

Dlouhý, téměř hodinu a půl trvající, rozhovor poskytl papež František Valentině Alazrakiové z mexické televizní stanice Televisa odpoledne 6. března t.r. a odvysílán byl v Mexiku 12. března v předvečer druhého výročí pontifikátu. V překladu přinášíme plné znění papežových …

RadioVaticana.cz | 15. března 2015 20:05 |

Kristův kříž je nejvyšším důkazem Boží lásky k nám

Dnešní evangelium nám opět podává slova, která Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna“ (Jan 3,16). Nasloucháme těmto slovům, obracíme pohled svého srdce k Ukřižovanému Ježíši a ve svém nitru vnímáme, že nás Bůh miluje, má nás doopravdy …

RadioVaticana.cz | 15. března 2015 19:05 |

Povolání sv. Josefa se týká i každého z nás (papež František)

Péče a ochrana vyžaduje dobrotu, je třeba žít ji s něhou. V evangeliích se svatý Josef jeví jako silný, odvážný a pracovitý muž, ale z jeho duše vysvítá velká něha, která není ctností slabocha, ba naopak, pojí se k síle ducha a všímavosti, k soucitu a opravdové otevřenosti …

www.pastorace.cz | 15. března 2015 08:05 |

-Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním ...

Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy. (srv. Iz 66,10–11)Iz 66,10

Katolik.cz | 15. března 2015 04:05 |
« 14. března 2015 | 15. března 2015 | 16. března 2015 »