Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » RadioVaticana.cz » Kristův kříž je nejvyšším důkazem Boží lásky k nám

Kristův kříž je nejvyšším důkazem Boží lásky k nám

Dnešní evangelium nám opět podává slova, která Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna“ (Jan 3,16). Nasloucháme těmto slovům, obracíme pohled svého srdce k Ukřižovanému Ježíši a ve svém nitru vnímáme, že nás Bůh miluje, má nás doopravdy …

Importováno: 15. března 2015 (19:05), RadioVaticana.cz

Trvalý odkaz: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21604