Kde jste:

Křesťané.cz » Březen 2015 » Sobota 14.3.2015

článků: 2

I kdyby se ti zavřely všechny dveře světa...

Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. (Jan 3, 16-17)

www.vira.cz | 14. března 2015 06:05 |

Duchovní vůdce, který má blízko k maličkým

(článek nemá anotaci)

Jesuit.cz | 14. března 2015 04:05 |
« 13. března 2015 | 14. března 2015 | 15. března 2015 »