Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz » -Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním ...

-Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním ...

Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy. (srv. Iz 66,10–11)Iz 66,10

Importováno: 15. března 2015 (04:05), Katolik.cz

Trvalý odkaz: http://www.katolik.cz/citaty/view.asp?cis=455