Kde jste:

Křesťané.cz » Březen 2015 » Sobota 7.3.2015

článků: 3

Náboženská úcta nesmí nahrazovat to, co patří bližnímu

Homilie papeže Františka při mši slavené v římském kostele Všech svatých na připomínku prvního slavení mše v italštině papežem Pavlem VI.

RadioVaticana.cz | 7. března 2015 19:05 |

-Až na vás dokážu, že jsem svatý, ...

Až na vás dokážu, že jsem svatý, shromáždím vás ze všech zemí. Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí od všech svých nečistot. A vložím do vás nového ducha, praví Pán.Ez 36,23

Katolik.cz | 7. března 2015 08:05 |

O modlitbě a rozjímání 1/2

Ctihodný španělský dominikán Ludvík Granadský (1505-1588) nám předkládá "navedení" k formě osobní modlitby a rozjímání a snaží se nás navnadit k tomuto intimnímu setkávání s Pánem: "Modlitbou se rozzelenává a obnovuje všechna svěžest naší duše."

Revue Theofil | 7. března 2015 04:05 |
« 6. března 2015 | 7. března 2015 | 8. března 2015 »