Kde jste:

Křesťané.cz » Březen 2015 » Neděle 29.3.2015

článků: 5

Nelogické rozdělení světa na profánní a posvátný

Snad žádné jiné slovo není tolik konfúzní jako výraz “svět”. I v biblické mluvě najdeme dvojí postoj: asketický, který se “světa” zásadně zříká, a dogmatický, pro který je “svět” stále uskutečňované slovo Stvořitele.

www.pastorace.cz | 29. března 2015 19:05 |

Hermův pastýř II

Starokřesťanský spis nazvaný Pastýř podle anděla pokání, který se zjevuje Hermovi v podobě pastýře, byl napsán ve 2. století, v době papeže Pia I. mezi r. 140-145.

Revue Theofil | 29. března 2015 19:05 |

Ponížený Bůh nepřestává udivovat

Homilie papeže Františka při liturgii Květné neděle na náměstí sv. Petra.

RadioVaticana.cz | 29. března 2015 18:05 |

Dějiny jsou v rukou Božích jinak než obrazně

Představa, že Bůh sice existuje, ale do konkrétních dějin nezasahuje, kontaminuje také smýšlení věřících. Spíše však v souvislosti se světovým děním než s osobně prožitými událostmi, které lze v perspektivě víry nahlédnout přece jen snadněji.

RadioVaticana.cz | 29. března 2015 18:05 |

-Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, ...

Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!Mt 21,9

Katolik.cz | 29. března 2015 06:05 |
« 28. března 2015 | 29. března 2015 | 30. března 2015 »