Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.TV-MIS.cz » P. Vojtěch Kodet - Ježíš, Zacheus a my (video/audio záznam přednášky z KCHK 2013)

P. Vojtěch Kodet - Ježíš, Zacheus a my (video/audio záznam přednášky z KCHK 2013)

Ježíš nesrozumitelný svým současníkům.Historicko-teologický význam města Jericha a jména Zacheus.Bohatí jsou jen ti druzí?Moc jako druh bohatství vzdalujícího od Boha.Zacheova motivace vidět Ježíše.Dobré důsledky slabosti.Milost soukromé modlitby - důvěrný vztah s Bohem. P. …

Importováno: 17. září 2015 (03:05), www.TV-MIS.cz

Trvalý odkaz: http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=1270