Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz

Jesuit.cz

Základní informace o zdroji

Podtitulek: Jesuit.cz, nejnovější články.
Domovská stránka: http://www.jesuit.cz
RSS export:

Systémové informace o zdroji

ID: 18
Jmenné ID: jesuit
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: dnes 09:05
Návratový kód: HTTP 200
RSS export naposledy zpracován: dnes 09:05
Kontrola aktuálnosti naplánována na: dnes 09:35

Obraz Boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě

Praha. Muzeum hlavního města Prahy dalo restaurovat jeden ze dvou největších obrazů v České republice. Jedná se o dioráma Boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě roku 1648, který se nachází v zrcadlovém bludišti na Petříně. Veřejnost ho může zhlédnout ve středu 28. srpna. …

Jesuit.cz | dnes 08:05 |

Přijetí Krista znamená dát se mu celý

V neděli 22. září při mši svaté od 9 hodin v kostele svatého Ignáce v Praze budeme děkovat za příklad víry P. Adolfa Kajpra při příležitosti šedesátého výročí jeho úmrtí. Budou uloženy jeho ostatky do nového relikviáře a pan kardinál Dominik Duka oficiálně zahájí diecézní …

Jesuit.cz | 23. srpna 2019 08:05 |

Jezuitští scholastici z různých zemí zlepšovali svou angličtinu v Oxfordu

Oxford. V červenci dorazilo do Campion Hall šest jezuitů z Vietnamu, Demokratické republiky Kongo, Madagaskaru, Polska a Španělska, aby se zúčastnili letního kurzu anglického jazyka, který pořádala britská provincie. Po dobu čtyř týdnů navštěvovali od pondělí do pátku …

Jesuit.cz | 22. srpna 2019 08:05 |

Odborná studie o rekonstrukci archivu jezuitského domu v Telči

Telč. V rámci projektu „Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši“ byla vydána studie Jarmily Hlaváčkové s názvem „Rekonstrukce archivu jezuitského domu třetí probace v Telči“. Byla zpřístupněna vizualizace bývalé jezuitské koleje a řádového kostela v Telči. Archiv jezuitské …

Jesuit.cz | 21. srpna 2019 07:05 |

Mladí se sešli na Filipínách k workshopu v duchu encykliky Laudato si

Filipíny. Hnutí za klimatickou akci zaznamenalo v posledních létech obrovský nárůst. Shromáždění týkající se změny klimatu jsou častými tématy médií. Mladí jezuité a jejich spolupracovníci se sešli na Filipínách k workshopu „Spiritualita pro akci“ v duchu encykliky Laudato …

Jesuit.cz | 20. srpna 2019 09:05 |

V Boskovicích byl odhalen památník Tomáši kardinálu Špidlíkovi

Boskovice. V prosinci uplyne sto let od narození kardinála Špidlíka. Toto výročí připomínají různé akce po celý rok, odhalení památníku 17. srpna v rodných Boskovicích je jednou z těch důležitějších. Událost organizovala senátorka Jaromíra Vítková a Orel jednota Boskovice …

Jesuit.cz | 19. srpna 2019 08:05 |

Nová zpráva o azylovém systému

Velká Británie. Jezuitská služba uprchlíkům vydala novou zprávu o azylovém systému s hlavní myšlenkou, že je třeba ukončit nepřátelsky laděnou politiku v této oblasti a naopak budovat společenství v duchu pohostinnosti. Při shromažďování informací pro tuto zprávu bylo …

Jesuit.cz | 16. srpna 2019 07:05 |

Úsilí o vytváření pokoje a péče o migranty v Severním Irsku

Severní Irsko. P. Brendan McPartlin je členem jezuitské komunity v Churchill Park v Portadownu v Severním Irsku. Navštívila ho Pat Coyle z Irských jezuitských komunikací. Mluvila s ním o činnosti v oblasti Portadown-Craigavon, která se datuje od začátku osmdesátých let, kdy …

Jesuit.cz | 15. srpna 2019 10:05 |

O životě během studií v Římě hovoří jezuita z Malty

Řím. Josef Beck je maltský jezuita, který vstoupil do noviciátu provincie Evropské Středomoří v Janově (Itálie) a studoval filozofii na Gregoriánské univerzitě v Římě, přičemž žil v komunitě San Saba. "Co je to San Saba? Pokud bych měl shrnout své zkušenosti za tyto dva …

Jesuit.cz | 14. srpna 2019 08:05 |

Jezuité reflektovali svoje působení mezi muslimy

Libanon. Skupina „Jezuité mezi muslimy“ sdružuje dohromady asi šedesát členů Tovaryšstva Ježíšova z pěti kontinentů, kteří přijali poslání mezi muslimy a vzájemně reflektují a sdílejí své zkušenosti. Pracují v odlišných oblastech a scházejí se každé dva roky, aby společně …

Jesuit.cz | 13. srpna 2019 10:05 |

Svědectví o činnosti jezuitů na Tchaj-wanu

Tchaj-wan. Kolem roku 1950 přišlo na Tchaj-wan mnoho jezuitů, kteří museli rychle opustit čínský kontinent před postupujícími silami Mao Ce-tung. Brzy zjistili, že jednou z nejnaléhavějších potřeb je věnovat pozornost domorodým populacím. Domorodci žili v horách, v …

Jesuit.cz | 12. srpna 2019 07:05 |

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v jezuitských kostelích

Brno/Hostýn/Velehrad. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie je titulární slavností hned tří kostelů ve správě Tovaryšstva Ježíšova. Pontifikální bohoslužbu v jezuitském kostele v Brně bude slavit 15. srpna ve 12.15 hodin brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Při ní požehná …

Jesuit.cz | 9. srpna 2019 08:05 |

P. generál Arturo Sosa zavítal do Hirošimy

Hirošima. V pátek 2. srpna, několik dní před smutným výročím 6. srpna 1945, kdy atomová bomba zasáhla Hirošimu, otec generál předsedal eucharistii na svátek svatého Petra Fabera v kapli jezuitského noviciátu v Nagatsuce. Místo se nachází přibližně čtyři kilometry od …

Jesuit.cz | 8. srpna 2019 07:05 |

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc srpen

Modleme se, ať je znovu objevována krása a důležitost služebného kněžství v současné společnosti. Bezpočet kněží přetváří svůj život v dílo milosti. Navíc podle slov papeže Františka jsou „v nemálo regionech vystavováni posměchu a obviňováni ze zločinů, jež nespáchali.“ …

Jesuit.cz | 7. srpna 2019 07:05 |

Slavení eucharistie na budapešťském Mostě Svobody

Budapešť. Jezuita P. Szabolcs Sajgó sloužil mši svatou na Mostě Svobody v Budapešti. K takové události tam došlo poprvé. Množství lidí, které se sešlo, překonalo očekávání. „Jsme možná v nejkrásnější katedrále,“ to byla slova, kterými P. Szabolcs Sajgó SJ, ředitel Domu …

Jesuit.cz | 6. srpna 2019 08:05 |

Chorvatský jezuita P. Luka Ilić vypráví o nových zkušenostech s evangelizací

Split. P. Luka Ilić, jezuita z chorvatské provincie, se na podnět svých spolubratří přidal ke skupině, která šla nabízet slova evangelia při hudebním festivalu. "Když mně jeden z mých jezuitských bratrů poprvé navrhl, abych se zúčastnil iniciativy „Ultra evangelizace“, …

Jesuit.cz | 5. srpna 2019 07:05 |

V Litvě proběhl Středoevropský Magis 2019

Litva. Ve dnech 23. až 31.července proběhl v Litvě další Středoevropský Magis, jezuity organizované setkání mladých lidí z různých koutů Evropy, a dokonce nejen Evropy. Zprávu ze setkání poslal přímý účastník P. Ladislav Nosek SJ z brněnské komunity. "Letošní ročník se …

Jesuit.cz | 2. srpna 2019 08:05 |

Slavnost svatého Ignáce z Loyoly

Praha. Titulární slavnost kostela a současně zakladatele Tovaryšstva Ježíšova 31. července oslavili přítomní při večerní bohoslužbě v pražském kostele svatého Ignáce z Loyoly. Při mši svaté zazněla Mše D-dur od Antonína Dvořáka s varhanním doprovodem Vladimíra Roubala, …

Jesuit.cz | 1. srpna 2019 11:05 |

Všechno k větší cti a slávě Boží

Tato kniha je známá též pod názvem Jiskry svatého Ignáce. Jedná se o citáty svatého Ignáce z Loyoly, nad nimiž medituje P. Gabriel Hevenesi (1656 – 1715). P. František Suarez SJ (1548 - 1617), známý španělský filozof a teolog, tvrdí, že tato slova: "Všechno k větší cti a …

Jesuit.cz | 31. července 2019 07:05 |

Vyšlo dvojčíslo bulletinu o odkazu Tomáše Špidlíka

Olomouc. Na letošní rok připadá sté výročí od narození zesnulého kardinála Tomáše Špidlíka. Právě této významné osobnosti naší církve, populárnímu českému jezuitovi a rodáku z Boskovic, který se stal světově uznávaným odborníkem na spiritualitu křesťanského Východu, je …

Jesuit.cz | 31. července 2019 03:05 |

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc srpen

Úmysl evangelizační: Aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání. Tradice hovoří o tom, že Bůh přebývá v srdci člověka. Můžeme rovněž říci, že Trojice je přítomná v chrámu manželského a rodinného společenství. Jako …

Jesuit.cz | 30. července 2019 10:05 |

V Jezuitské konferenci Pacifické Asie se hovořilo o apoštolských preferencích

Cheung Chau. Uprostřed tři týdny trvající asijské cesty, která přivedla generálního představeného jezuitů P. Artura Sosu k návštěvě pěti provincií a teritorií v Asii, se setkal s vyššími představenými Jezuitské konference Pacifické Asie (JCAP). Setkání se konalo v …

Jesuit.cz | 29. července 2019 13:05 |

P. Hans Putman SJ se ohlíží na léta svého kněžského působení

Svatá země. Jezuita P. Hans Putman se ohlíží za padesáti rušnými roky svého kněžství. Žil v Libanonu, Egyptě, Súdánu, Sýrii a nyní v Betlémě. Viděl a zažíval násilí a teror. "Víra ve vzkříšení dává sílu neutápět se v zoufalství," říká. Ve jménu tisíců bratří-kněží na celém …

Jesuit.cz | 26. července 2019 03:05 |

Velehrad zve na koncert ke cti svatého Stanislava

Velehrad. V sobotu 27. července od 19.15 hodin zazní ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje varhanní koncert k 940. výročí úmrtí svatého Stanislava Kostky. Je pořádán v rámci cyklu koncertů k významným výročím církevních osobností. Na …

Jesuit.cz | 24. července 2019 03:05 |

Jezuitské vzdělávání a apoštolské preference

Řím. Na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova se v červnu uskutečnilo mezinárodní setkání deseti osob, které mají zodpovědnost za vzdělávací instituce jezuitů po celém světě. „Letošní setkání bylo velmi zvláštní, protože bylo koncipováno v duchu univerzálních apoštolských …

Jesuit.cz | 22. července 2019 03:05 |

Mladí lidé v Koreji naslouchali otci generálovi

Soul. Jedno z četných setkání P. Artura Sosy v Jižní Koreji bylo s mladými lidmi. Povzbuzoval je, aby měli odvahu a byli posly naděje. "Jsem velmi rád, že jsem dnes s vámi, protože, jak víte, jednou z univerzálních apoštolských preferencí Tovaryšstva Ježíšova je právě …

Jesuit.cz | 19. července 2019 08:05 |

Poslání jezuitů v Koreji

Korea. Již více než čtyři roky zaměřuje jezuita P. Kim Youn-su svoji pozornost na katolickou církev v Severní Koreji. Od dokončení doktorátu tráví většinu svého času tím, že přednáší nebo pořádá workshopy, ve kterých se snaží opravit stereotypní představy, které mají jeho …

Jesuit.cz | 18. července 2019 08:05 |

Otec Sosa přijal slavné sliby čtyř korejských jezuitů

Jižní Korea. Prvním celým dnem oficiální návštěvy P. generála v asijsko-pacifickém regionu byl 15. červenec; je to jeho první návštěva v Jižní Koreji. Dopolední program vyplnily rozhovory a schůzky určené k tomu, aby daly P. Sosovi obraz o rozsahu služby v Jižní Koreji. …

Jesuit.cz | 17. července 2019 10:05 |

Třítýdenní cesta otce generála do asijsko-pacifické oblasti

Pacifická Asie. V sobotu 13. července začal otec Arturo Sosa třítýdenní cestu do provincií Jezuitské konference asijsko-pacifické oblasti. Navštíví prostupně provincie Koreje, Číny a Japonska. Je dobré poznamenat, že čínská provincie obsahuje navzájem zcela odlišná území, i …

Jesuit.cz | 16. července 2019 07:05 |

Působení jezuitů v Bělorusku a na Sibiři

Bělorusko/Sibiř. Jezuitům Ruského regionu byla svěřena farnost ve Vitebsku v Bělorusku. V sibiřském Belostoku byla posvěcena nová kaple. Farnost svatého Ladislava ve Vitebsku v Bělorusku byla 16. června svěřena místním biskupem Alehem Butkevichem do péče jezuitů Ruského …

Jesuit.cz | 15. července 2019 10:05 |