Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz » -Až na vás dokážu, že jsem svatý, ...

-Až na vás dokážu, že jsem svatý, ...

Až na vás dokážu, že jsem svatý, shromáždím vás ze všech zemí. Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí od všech svých nečistot. A vložím do vás nového ducha, praví Pán.Ez 36,23

Importováno: 7. března 2015 (08:05), Katolik.cz

Trvalý odkaz: http://www.katolik.cz/citaty/view.asp?cis=454