Kde jste:

Křesťané.cz » Srpen 2010 » Čtvrtek 26.8.2010

článků: 7

27. 8. 2010

A few sentences (téma měsíce, Steeve) Perla (zamyšlení, babča-helča) Hledáme nové zájemce o pomoc dětem ve světě (nabídka, sveci)

Blogy signály.cz dnes. | 26. srpna 2010 22:20 |

Na desátou pouť na Velehrad přišlo sedm set poutníků

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě se v sobotu 21. srpna dopoledne stala cílem jubilejní desáté pěší pouti. Ta měla letos jako téma Desatero přikázání. Poutníci se na mariánské poutní místo vydali z různých míst Moravy, někteří již v …

Jesuit.cz | 26. srpna 2010 22:20 |

Celostátní setkání animátorů 2010 v Kroměříži

Dopolední mší svatou, kterou 21. srpna 2010 celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, skončilo Celostátní setkání animátorů v Kroměříži na téma „Zaměřeno na duchovní život". Téměř týdenní akce nabídla mladým lidem mezi 16 a 30 lety bohatý program s přednáškami, …

ChristNet.cz | 26. srpna 2010 22:20 |

Kuba: Kritika postupu Církve při jednáních o propuštění disidentů

Skupina disidentů poslala papeži otevřený dopis, v němž kritizuje strategii Církve při jednáních o osudu politických vězňů. Vytýkají Církvi především to, že se smiřuje

Res Claritatis | 26. srpna 2010 17:00 |

Oslovila mne radikalita Matky Terezy

„Já umím mluvit s bezdomovci, ne do rádia,“ řekla sestra Dominika na prosbu o rozhovor. V současnosti je jedinou Misionářkou lásky české národnosti, která u nás působí.

RadioVaticana.cz | 26. srpna 2010 17:00 |

Církev proti AIDS

Církev v misijních zemích řídí stovky center pro prevenci a léčbu HIV/AIDS. Kongregace pro evangelizaci národů poslala nyní 1,2 milionu euro do 131 center v 41 zemích, většinou na africký kontinent. V Africe Církev provozuje 104 zdravotnická zařízení ve 24 zemích.

Res Claritatis | 26. srpna 2010 04:40 |

Kuba: Kritika postupu Církve při jednánícb o propuštění disidentů

Skupina disidentů poslala papeži otevřený dopis, v němž kritizuje strategii Církve při jednáních o osudu politických vězňů. Vytýkají Církvi především to, že se smiřuje

Res Claritatis | 26. srpna 2010 04:40 |
« 25. srpna 2010 | 26. srpna 2010 | 27. srpna 2010 »