Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Res Claritatis » Církev proti AIDS

Církev proti AIDS

Církev v misijních zemích řídí stovky center pro prevenci a léčbu HIV/AIDS. Kongregace pro evangelizaci národů poslala nyní 1,2 milionu euro do 131 center v 41 zemích, většinou na africký kontinent. V Africe Církev provozuje 104 zdravotnická zařízení ve 24 zemích.

Importováno: 26. srpna 2010 (04:40), Res Claritatis

Trvalý odkaz: http://claritatis.cz/zpravy/z-domova/crkev-proti-aids/4077