Kde jste:

Křesťané.cz » Srpen 2010 » Neděle 8.8.2010

článků: 9

Lektorské pověření - schopnosti nebo církevní protekce?

(článek nemá anotaci)

ChristNet.cz | 8. srpna 2010 23:40 |

9. 8. 2010

Svátek Proměnění Páně (Co mi to říká?; depold) ... nechali sítě i otce s pomocníky a šli za ním (Úvaha; dromedar) Ovečka v křoví (Téma měsíce; babča-helča)  

Blogy signály.cz dnes. | 8. srpna 2010 23:40 |

Panna Maria, prostřednice

Část kázání na svátek Nanebevzetí Panny Marie od svatého faráře arského Jana Maria Vianneyho (1786-1859), člověka hluboké a ryzí zkušenosti s Bohem.

Revue Theofil | 8. srpna 2010 22:00 |

Dvě křesťanské rodiny v Bangladéši vydírány, manžel jedné křesťanky zbit

(Hlas mučedníků) Dvě křesťanky z distriktu Džamalpur na severu Bangladéše uvedly, že si od nich místní úředníci vyžádali relativně vysoké sumy peněz. Navíc surově zmlátili manžela jedné z nich za to, že zvěstoval Krista muslimům. Džohura Begum (42) z osady Pingna …

prayer.cz - prayer Resources and … | 8. srpna 2010 22:00 |

Čekání na Pánův příchod podněcuje k dobrým skutkům

Ve čtení z evangelia této neděle pokračuje Ježíšova řeč k učedníkům o hodnotě lidské osoby v Božích očích a neužitečnosti pozemských starostí. Nejde o chvalořeč na nezúčastněnost.

RadioVaticana.cz | 8. srpna 2010 18:00 |

Modlitba je moderní

Zdá se jakoby modlitba do moderního světa nepatřila. O církvi s celou viditelností jejích životních projevů – od liturgického odění kněží až po materiální stránku svátostných projevů víry - ani nemluvě. Ale proč by měla být nemoderní? Tato otázka nebývá téměř vůbec kladena.

RadioVaticana.cz | 8. srpna 2010 18:00 |

Čínské pracovní tábory: komplex Laogai

Komplex Laogai zahrnuje přes 1400 vězeňskýcn zařízení. Odhaduje se, že se v něm nachází asi čtyři miliony lidí, kteří pracují sedm dnů v týdnu 16 hodin denně. Mučení a násilí ,

Res Claritatis | 8. srpna 2010 07:40 |

Modlete se neustále a za všechno

Jako rodiče se musíme modlit za své děti neustále. A za co se můžeme modlit? No, za všechno, ale pokud potřebujete nějaké konkrétní příklady, několik jich uvedu.

www.pastorace.cz | 8. srpna 2010 03:00 |

To nemám v popisu práce

Všichni máme příležitost využít svých schopností prokazovat druhým lásku, i když to přesahuje naše pracovní povinnosti. Znám muže, který je povoláním učitel. Mnoho hodin navíc ale věnuje zdarma doučování méně nadaných dětí. Znám skupinu důchodkyň, které jedno dopoledne …

www.vira.cz | 8. srpna 2010 02:00 |
« 7. srpna 2010 | 8. srpna 2010 | 9. srpna 2010 »