Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » ChristNet.cz » Celostátní setkání animátorů 2010 v Kroměříži

Celostátní setkání animátorů 2010 v Kroměříži

Dopolední mší svatou, kterou 21. srpna 2010 celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, skončilo Celostátní setkání animátorů v Kroměříži na téma „Zaměřeno na duchovní život". Téměř týdenní akce nabídla mladým lidem mezi 16 a 30 lety bohatý program s přednáškami, …

Importováno: 26. srpna 2010 (22:20), ChristNet.cz

Trvalý odkaz: http://www.christnet.cz/magazin/mag.asp?clanek=3498