Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Res Claritatis » Kuba: Kritika postupu Církve při jednáních o propuštění disidentů

Kuba: Kritika postupu Církve při jednáních o propuštění disidentů

Skupina disidentů poslala papeži otevřený dopis, v němž kritizuje strategii Církve při jednáních o osudu politických vězňů. Vytýkají Církvi především to, že se smiřuje

Importováno: 26. srpna 2010 (17:00), Res Claritatis

Trvalý odkaz: http://claritatis.cz/zpravy/z-domova/kuba-kritika-postupu-crkve-pi-jednnch-o-proputn-disident/4076