Kde jste:

Křesťané.cz » Březen 2015 » Čtvrtek 5.3.2015

článků: 3

Nemějte strach z mlčení a klidu (Benedikt XVI.)

Necháváme si trochu prostoru pro naslouchání šepotu Boha, který nás volá, abychom postupovali směrem k dobru? Přátelé, nemějte strach z mlčení a klidu, naslouchejte Bohu.

www.pastorace.cz | 5. března 2015 19:05 |

Po Marxovi přišel gender

Nastupuje po marxistické ideologii a je rovněž tak destruktivní a totalitární, založená na pseudorovnosti a slepém zastávání různých „sexuálních orientací“, na základě kterých se buduje společnost. Řeč je o teorii genderu a zmíněná sociální organizace je jejím konečným …

RadioVaticana.cz | 5. března 2015 17:05 |

Studium p?edobraz? (10.kap)

Bibli m?žeme studovat tak, že se celá látka rozvrhne na d?jiny, p?edobrazy, proroctví, zázraky a podobenství. Je velmi zajímavé studovat v bibli p?edobrazy. Budeš-li p?edm?t dobré knihy vztahovat na sebe, podivíš se, jak t? to zaujme. V?rných obraz? a p?edobraz? nás …

Poutnici.com | 5. března 2015 15:05 |
« 4. března 2015 | 5. března 2015 | 6. března 2015 »