Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » Kde brát v životě radost?

Kde brát v životě radost?

Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého.“ (srov. J 17, 11b-19)

Importováno: 12. května 2018 (05:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Kde-brat-v-zivote-radost.html