Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » Ti voglio bene!

Ti voglio bene!

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. (1J 4,9-10)

Importováno: 5. května 2018 (03:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Ti-voglio-bene-miluji-te-chci-pro-tebe-dobro.html