Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » Nepočítejte své vady na kráse

Nepočítejte své vady na kráse

Milovaní, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! srv. 1J 3,1

Importováno: 21. dubna 2018 (05:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Nepocitejte-sve-vady-na-krase.html