Kde jste:

Křesťané.cz » Leden 2016 » Středa 27.1.2016

článků: 2

Hovořit s ním jako s přítelem

Poslední lednové číslo Katolického týdeníku, které vyšlo v úterý 26. ledna, věnuje zvláštní pozornost tématu osobní modlitby. O její jedinečnosti, ale také o několika obecněji platných pravidlech, která nám během ní mohou pomoci, rozmlouval redaktor Katolického týdeníku …

Jesuit.cz | 27. ledna 2016 17:05 |

-Předložil jsem ti život i smrt, ...

Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu.Dt 30,20

Katolik.cz | 27. ledna 2016 04:05 |
« 26. ledna 2016 | 27. ledna 2016 | 28. ledna 2016 »