Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz » -Předložil jsem ti život i smrt, ...

-Předložil jsem ti život i smrt, ...

Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu.Dt 30,20

Importováno: 27. ledna 2016 (04:05), Katolik.cz

Trvalý odkaz: http://www.katolik.cz/citaty/view.asp?cis=519