Kde jste:

Křesťané.cz » Prosinec 2015 » Sobota 19.12.2015

článků: 2

Uvěřit navzdory všem okolnostem

Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, zvolala: „Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ (srov. Lk 1,45)

www.vira.cz | 19. prosince 2015 06:05 |

Betlém

"A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele" (Mt 2,6).

Revue Theofil | 19. prosince 2015 04:05 |
« 18. prosince 2015 | 19. prosince 2015 | 20. prosince 2015 »