Kde jste:

Křesťané.cz » Prosinec 2015 » Sobota 12.12.2015

článků: 2

Proč Svatý rok milosrdenství? Co je jeho smyslem? (papež František)

V naší době hlubokých změn je potřeba zviditelnit znamení přítomnosti a blízkosti Boží. Slavit Svatý rok milosrdenství znamená učinit znovu středem našeho osobního života a našich komunit Ježíše Krista, milosrdného Boha. Nic není důležitější než volit Jeho milosrdenství, …

www.pastorace.cz | 12. prosince 2015 05:05 |

Nenechme se válcovat starostmi

Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. (Flp 4, 5-7)

www.vira.cz | 12. prosince 2015 05:05 |
« 11. prosince 2015 | 12. prosince 2015 | 13. prosince 2015 »