Kde jste:

Křesťané.cz » Prosinec 2015 » Sobota 5.12.2015

článků: 1

Jsme na cestě

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uvidí Boží spásu.“ (srov. Lk 3,6)

www.vira.cz | 5. prosince 2015 04:05 |
« 4. prosince 2015 | 5. prosince 2015 | 6. prosince 2015 »