Kde jste:

Křesťané.cz » Leden 2015 » Sobota 24.1.2015

článků: 3

O pastoraci par excellence - vyšla nová praktická příručka o pastoraci zvláštních skupin

(článek nemá anotaci)

www.pastorace.cz | 24. ledna 2015 04:05 |

Nám lidem se často jeví jako správné pouze to, co si přejeme…

„Hospodin je dobrý a dokonalý, proto nám ukazuje cestu.“ (srov. Žl 25,8)

www.vira.cz | 24. ledna 2015 04:05 |

-Zpívejte Hospodinu píseň novou, ...

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Velebnost a vznešenost ho předchází, moc a nádhera je v jeho svatyni.Zl 96,1

Katolik.cz | 24. ledna 2015 04:05 |
« 23. ledna 2015 | 24. ledna 2015 | 25. ledna 2015 »