Kde jste:

Křesťané.cz » Leden 2015 » Čtvrtek 8.1.2015

článků: 6

-...

OhlédnutíPři čtení knížky jsem si uvědomila mnohé: jak obtížné bylo studium na gymnáziu, v jak chudých poměrech tenkrát mnoho lidí žilo, jak mnoho lidí žilo svou víru pokrytecky, jak málo práv měly na začátku 20. století ženy. Velmi mnoho věcí, které dnes bereme úplně …

Katolik.cz | 8. ledna 2015 20:05 |

Bůh, který vzbuzuje strach?

Ať je zlo seberadikálnější, není tak hluboké jako dobrota.

www.vira.cz | 8. ledna 2015 17:05 |

Setkání mládeže - o pololetkách 30. 1. - 1. 2. 2015

Nitra - 20. ročník setkání "On je živý!"

www.pastorace.cz | 8. ledna 2015 17:05 |

Bůh žije v nás

„Bůh je duch“ a jeho přítomnost je neviditelná. Žije v nás neustále: ve chvílích temnoty, stejně jako v okamžicích plného světla. Přebývá v duši každého člověka.

www.pastorace.cz | 8. ledna 2015 04:05 |

Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích

KNIHA - Mikulec, Jiří. Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 394, xx s. obr. příl. ISBN 978-80-247-3698-3.

Revue Theofil | 8. ledna 2015 04:05 |

-Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se ...

Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad ním Duch Svatý jako holubice a ozval se hlas Otce: „To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil.“ (srv. Mt 3,16–17)Mt 3,16

Katolik.cz | 8. ledna 2015 04:05 |
« 7. ledna 2015 | 8. ledna 2015 | 9. ledna 2015 »