Kde jste:

Křesťané.cz » Únor 2008 » Neděle 17.2.2008

článků: 8

18. 2. 2008

Nezdá se to, ale je to tak (CSM po půl roce, Klokblog!)Jak se žilo v přípraváku... (Přípravný tým CSM, Klokblog!)Postní doba ( K zamyšlení , Veru)Vždy čti návod! (Varování, kaculik)Reportáž ze setkání animátorů v Moutnicích (Vybíráme z osobních blogů, vojtec)Šest měsíců od …

Blogy signály.cz dnes. | 17. února 2008 23:21 |

-Kultura, osobnosti a myšlenkové proudy ...

Kultura, osobnosti a myšlenkové proudy na sklonku středověku, hrajeme si s dětmi, program rozvoje sociálních služeb a reintegrace žen do trhu práce v malých sídlech a venkovských oblastech, Severin Tischler, sochař pozdního baroka – tomu všemu a řadě dalších témat se v …

Katolik.cz | 17. února 2008 23:20 |

Octava dies 468(17.2.2008) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra)

Dokonalé kněžství: V těchto dnech skončila ve Vatikánu duchovní cvičení pro Svatého otce a Římskou kurii. „Kristus je knězem svým životem, svým utrpením – vysvětluje kardinál Vanhoye – a učí nás, abychom svůj život nabídli Bohu.“ Svět žízní po Bohu: Přinášíme tři spontánní …

www.TV-MIS.cz | 17. února 2008 19:00 |

Modlit se za politiky

Volba nového prezidenta České republiky se stala jedním z nejkomentovanějších témat za posledních několik měsíců. O prezidentských kandidátech, o způsobu a průběhu volby mezi nimi bylo napsáno dost a dost. Jak se tyto události a osoba (staro)nového prezidenta jeví z pohledu …

RadioVaticana.cz | 17. února 2008 17:41 |

Proměněni v naději

Liturgie druhé neděle postní, poté co nám minulou neděli prezentovala evangelium o pokušeních Ježíše na poušti, vybízí nás dnes k zamyšlení nad mimořádnou událostí Proměnění na hoře.

RadioVaticana.cz | 17. února 2008 17:41 |

Almužna není vždy to nejdůležitější

Přestože od nás žebráci vždycky očekávají alespoň pár drobných, almužna není vždycky tím nejdůležitějším. Mnohem důležitější roli hraje úcta, laskavost a soucit lidí, v nichž se pohne srdce.

www.vira.cz | 17. února 2008 03:21 |

Rada pro kulturu bude jednat o sekularizaci

Od 6. do 8. března se bude plenární shromáždění Papežské rady pro kulturu zabývat sekularizací. Ta nejenže popírá Boží přítomnost, ale nastoluje mentalitu, kdy Bůh mizí ze života a lidského svědomí. Důsledkem je existenční vakuum, kdy postmodernost charakterizuje paradox …

Res Claritatis | 17. února 2008 00:41 |

Pronásledování je nejhorší v Severní Koreji

Severní Korea se pošesté octla na prvním místě v indexu pronásledování křesťanů, jejž zveřejnila německá nadkonfesijní organizace Open Doors. Ta vzyvala k modlitbě za pronásledované křesťany, jichž je dnes 200 milionů. Index se stanoví na základě dotazníku o situaci

Res Claritatis | 17. února 2008 00:41 |
« 16. února 2008 | 17. února 2008 | 18. února 2008 »