Kde jste:

Křesťané.cz » Únor 2008 » Pátek 1.2.2008

článků: 5

Ježíšovy výroky "Já jsem" v Evangeliu podle Jana

"Výroky 'Já jsem' patří ke zvláštním prvkům Janova evangelia." (F. Porsch) Navazují na starozákonní výroky Hospodinova sebezjevení v knize Exodus a u proroků, a z úst Ježíše Krista vypovídají o jeho vlastní identitě.

Revue Theofil | 1. února 2008 19:40 |

Jen Bůh může „naplnit čas.“

Pro biskupa je vždy velkou radostí, když přijde do svého semináře a dnes navečer děkuji Pánu, že pro mne obnovuje tuto radost o vigilii Madony, Matky důvěry, vaší nebeské patronky.

RadioVaticana.cz | 1. února 2008 19:21 |

Lékaři a léčení

Někdo četl v Bibli: „Všech dnů Methusalemových bylo devět set šedesát devět let a zemřel“ (Gn 5,27). „Prosím vás, kdo tomu může věřit?“ Dostal odpověď: „Nezapomínejte, že tehdy ještě nebyli lékaři, aby lidem pomohli zavčas umřít.“ – „To chcete říci, že Pán Bůh stvořil …

RadioVaticana.cz | 1. února 2008 18:00 |

1.2. 2008

čtyři věci (zamyšlení, lucii)Touha milovat (báseň, mr-james)Víte, že... (zajímavosti, Terka8)moje šifra :D (rébus, tarzanie)

Blogy signály.cz dnes. | 1. února 2008 15:20 |

Konvertoval jsem k církvi zbavené majetku i moci

I mezi křesťany to může zajiskřit - jak mezi Petrem a Pavlem, tak i Tomášem Halíkem a Radimem Ucháčem. Proč je Jan Švejnar bližší křesťanskému sociálnímu učení než Václav Klaus? - "Konvertoval jsem k církvi, která byla zbavena veškerého majetku a veškeré moci, a v této …

ChristNet.cz | 1. února 2008 08:20 |
« 31. ledna 2008 | 1. února 2008 | 2. února 2008 »