Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz » -...chlubíš se Bohem a tím, že znáš jeho ...

-...chlubíš se Bohem a tím, že znáš jeho ...

...chlubíš se Bohem a tím, že znáš jeho vůli a vyučován zákonem dovedeš rozpoznat, na čem záleží. Myslíš si, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmách,vychovatelem nevzdělaných, učitelem nedospělých, protože máš v zákoně ztělesnění všeho poznání a vší pravdy. …

Importováno: 29. června 2019 (03:05), Katolik.cz

Trvalý odkaz: http://www.katolik.cz/citaty/view.asp?cis=740