Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz » -Budeš milovat Hospodina, svého Boha, ...

-Budeš milovat Hospodina, svého Boha, ...

Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo …

Importováno: 16. července 2019 (05:05), Katolik.cz

Trvalý odkaz: http://www.katolik.cz/citaty/view.asp?cis=741