Kde jste:

Křesťané.cz » Říjen 2016 » Pátek 7.10.2016

článků: 2

-Proto praví Svatý Izraele toto: ...

Proto praví Svatý Izraele toto: „Poněvadž pohrdáte tímto slovem a spoléháte na útisk a převrácenost a o ně se opíráte,proto vám tato nepravost bude jako rozestupující se trhlina v bortící se nedostupné hradbě, jež se zhroutí náhle, znenadání.Bude to, jako když někdo …

Katolik.cz | 7. října 2016 06:05 |

"P?enesmírná láska"

Ó, kdybych jen mohl u?initi lidem pochopotelný ten pravý význam t?chto slov apoštola jana - „B?h jest láska!“ S tím jediným textem šel bych na k?íž sv?tem a prohlašoval tu slavnou pravdu. M?žete-li ?lov?ka p?esv?d?iti, že ho milujete, jist? získali jste srdce jeho.

Poutnici.com | 7. října 2016 03:05 |
« 6. října 2016 | 7. října 2016 | 8. října 2016 »