Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com » "P?enesmírná láska"

"P?enesmírná láska"

Ó, kdybych jen mohl u?initi lidem pochopotelný ten pravý význam t?chto slov apoštola jana - „B?h jest láska!“ S tím jediným textem šel bych na k?íž sv?tem a prohlašoval tu slavnou pravdu. M?žete-li ?lov?ka p?esv?d?iti, že ho milujete, jist? získali jste srdce jeho.

Importováno: 7. října 2016 (03:05), Poutnici.com

Trvalý odkaz: http://www.poutnici.com/prenesmirna-laska.html