Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

Strach a víra, dva protiklady...

V Bibli se nesčetněkrát opakuje: nebojte se. Někteří říkají, že 365x, na každý den roku, jako by to bylo Boží „dobrý den“. Strach a víra, dva protiklady, které se od věků přou v lidském srdci...

Vatikánský magazín 907 (24.4.2017) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra)

Úsvit nadějeKříž, kvas a světlo pro lidstvoRadost a služba, perly evangeliaDo Egypta, který touží po míruPod azurovým nebem 

"Tajemství víry"

Eucharistie je plodem a zpřítomněním oběti Boha, která je "veledílo Boží a počátek nového stvoření", jehož prvotinou je ve svém vzkříšení Ježíš Kristus: Hlava Těla Církve budovaného Jeho tělem obětovaným a vzkříšeným, zpřítomňovaným na pateně při každé mši svaté. K …

-Můj ...

Můj časJosef Florian, Stará Říše a Dobré dílo. Snad nejlépe tento fenomén z první poloviny minulého století charakterizuje pojem HODNOTA. Smysl pro trvalé a skutečné hodnoty čiší a vyčnívá ze všeho spojeného s Dobrým dílem. Kniha Můj čas – tempora mea – je deníkem jeho syna …

-Jak vysoko nad zemí je nebe, tak ...

Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí.Zl 103,11

Příběh o nevěřícím Tomášovi má i jiná důležitá sdělení

(článek nemá anotaci)

-Radio Proglas - tipy na pořady tohoto ...

Radio Proglas - tipy na pořady tohoto týdne

Trápení se zdá nekonečné, zbytečné a nespravedlivé

Potom budete jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste …

Není možné mít vše, co chceme... Je třeba se rozhodovat.

Svět je podobný trhu s tisíci možnostmi. Ovlivňuje nás reklama a slibuje nám nekonečné štěstí. Reklama ale jen využívá naši neomezenou touhu po všem. Všechno ale mít nemůžeme. Je třeba se rozhodovat.

Neděle Božího milosrdenství – vstupní modlitba a komentář

Druhá neděle velikonoční je nazývána nedělí Božího milosrdenství. Jedná se o ozvěnu velikonočního Žalmu 118 (117). V textu naleznete vstupní modlitbu, rozbor textu + zamyšlení.

-„O čem to spolu cestou ...

„O čem to spolu cestou rozmlouváte?“Lk 24,17

Egyptští křesťané zpívají: Vstal z mrtvých a smrt nemá žádnou moc (krátký VIDEOSPOT s překladem)

(článek nemá anotaci)

Totožnost Kristova těla

Učitel Církve sv. Augustin (+430) proti popíračům tělesného Kristova vzkříšení jasně zastává a brání na základě výpovědí Písma realitu a totožnost Kristova vzkříšeného těla.

Dary Vzkříšeného nám pomáhají...

(článek nemá anotaci)

-Proč hledáte živého mezi ...

Proč hledáte živého mezi mrtvými?Lk 24,5

Velikonoční homilie (Peri Pascha)

Mnoho z děl církevních otců a starověkých křesťanských autorů se, žel, během věků ztratilo. O to větší pak je radost, podaří-li se znovu nalézt jedno z takovýchto ztracených děl, což platí i o vzácné velikonoční homilii Melitóna ze Sard (2. stol.), biskupa a apologety, …

A co já s tím?

Marie Magdalská a druhá Marie se přišly podívat se na hrob. Anděl Páně k nim promluvil: „Nebojte se. Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl…“ (srov. Mt 28,1-10)

-Velikonoční oktáv na vlnách Proglasu ...

Velikonoční oktáv na vlnách Proglasu

Duše si přeje zemřít s Ježíšem

Báseň slezského barokního mystického básníka a konvertity ke katolicismu Johanna Schefflera (+1677), známého spíše pod pseudonymem Angelus Silesius ("Anděl Slezský"), o spojení duše křesťana s umučeným Kristem.

-Hospodinův plán se zdaří skrze něho. ...

Hospodinův plán se zdaří skrze něho. ... svým utrpením můj Služebník ospravedlní mnohé, neboť na sebe vezme jejich viny. Iz 53,11

starší články …
OK