Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

Milosrdenství Boží a milosrdenství i nemilosrdenství lidské

Série podnětů k zamyšlení pro upevnění a rozšiřování víry v Boží milosrdenství v každodenním životě. Text je rozdělen do tří částí: 1/Milosrdný Bůh a nemilosrdní my sami 2/ Skutky milosrdenství dnes 3/ Bůh vychovává k milosrdenství

Dialog lze vést o všem

Student Filozofické fakulty UK Adam Drahoš se nedávno vrátil z polského města Gdaňsk, kde se zúčastnil mezinárodního jezuitského předprogramu Světového dne mládeže, do kterého se letos zapojili i čeští jezuité a řada dalších spolupracovníků. "Dostal jsem se na MAGIS trochu …

nové! Jesuit.cz | dnes 05:05 |

Literatura a duchovní život - rekolekce

10.- 13. 11. 2016

Máme sílu i v situacích, které jsou očividně bezvýchodné

Evangelium má v sobě tak krásnou naději, že v něm můžeme najít radost pro svou duši. Tato naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo a působí, že máme sílu i v situacích, které jsou očividně bezvýchodné.

O prostotě II.

Rozjímání o prostotě, které na základě výroků, učení a příkladů katolických světců sestavil Johann Peter Silbert (1777-1844).

-Z pořadů na Radiu Proglas ...

Z pořadů na Radiu Proglas

Čím Boha neoslníme

Ježíš řekl učedníkům: „Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře, a vy zůstanete venku a začnete tlouci na dveře a volat: ‘Pane, otevři nám!’, odpoví vám: ‘Neznám vás, odkud jste.’ Tu začnete říkat: ‘Vždyť jsme s tebou jedli a pili a učil jsi u nás na ulicích!’ Ale on vám …

Sociální nauka církve VII. - Dokumenty II. vatikánského koncilu

V sedmém dílu o sociální nauce katolické církve se krátce zastavíme u dvou dúležitých dokumentů II. vatikánského koncilu: Gaudium et spes a Dignitatis humanae.

Pálil jsem Bible, když tu mi uvízly v ruce dva listy evangelia...

Ježíšova slova mě provázela i v následujících dnech. Nemohl jsem se jich zbavit, i když jsem se o to všemožně snažil. Zasáhly do mého života a do jeho ustáleného pořádku...

-Nebudou žíznit, až je povede vyschlými ...

Nebudou žíznit, až je povede vyschlými kraji, vodu ze skály jim vyvede jak bystřinu.Iz 48,21

Věčné pokušení - dělat ze sebe šéfa

V každém způsobu života se nevyhnutelně objevuje pokušení k tomu, aby člověk ze sebe dělal „šéfa“. V Ježíši Kristu ale získáváme svobodou od našeho chtění...

-Z programu Radia Proglas ...

Z programu Radia Proglas

Nedívej se na překážky, ale na cíl

Odhoďme všechno, co by nás mohlo zatěžovat, hřích, do kterého se člověk snadno zaplete, a vytrvale běžme o závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. (srov. Žid 12,1-2))

Maria bojuje po našem boku

(článek nemá anotaci)

-Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje ...

Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší,abys dbal na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes …

První pastýřský list českobudějovického biskupa J. V. Jirsíka z roku 1851 (2/3)

Druhá část pastýřského listu J. V. Jirsíka. Biskup promlouvá o lásce a lásce k bližnímu, o chudých a bohatých, o soužití Čechů a Němců, o nadřízených a podřízených a o právu na soukromý majetek. "I pravím vám ve jménu Páně, nebude lépe, pokud mezi námi neobživne láska, ta …

Víra je dobrodružství a vztah (videospot)

(článek nemá anotaci)

Zpráva-Den pro rodinu – 13. srpna 2016 v ...

Den pro rodinu – 13. srpna 2016 v PrazeSrdečné pozvání pro ty, kteří chtějí vyjádřit podporu tradiční rodině, bez které zdravá společnost nemůže fungovat.

Jonášův žalm

Malá pozvánka k rozjímání nad verši Písma svatého. Druhá kapitola knihy Jonáš. U Hospodina je spása.

-Vybírejte z našeho programu ...

Vybírejte z našeho programu

starší články …
OK