Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

Poslední rozloučení s bratrem Josefem Machů

Svatý Hostýn. V pondělí 17. října při zádušní mši svaté sloužené v 11.15 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně se konalo poslední rozloučení s bratrem Josefem Machů, který odešel k Pánu ve čtvrtek 13. října ve věku 87 let. Zádušní mši sloužil P. …

nové! Jesuit.cz | dnes 14:05 |

I mlčení je odpověď

Bůh mlčel. Kdoví, jak bych se rozhodl, kdybych věděl, že mě čeká kriminál, doly, kamenoprůmysl… Bylo mně ale jasné, že i mlčení je odpověď Boží.

Nový generální představený jezuitů se setkal s novináři

Vatikán. V úterý 18. října se v aule 36. generální kongregace (GK) uskutečnila tisková konference, na které se nově zvolený generální představený Tovaryšstva Ježíšova poprvé oficiálně představil nejširší veřejnosti. Během setkání s více než sedmdesáti novináři z celého …

-Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a ...

Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě,nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.Mt 5,23

Kdo se nezajímá o Boží vůli, je jako parní lokomotiva

Člověk, který se o Boží vůli pro svůj život nezajímá, se vydává v nebezpečí, že prosupí svou pozemskou pouť jako parní lokomotiva. Ta sice táhne a na chvíli po sobě zanechá i jiné výrazné stopy (produkuje totiž notný rámus a čmoud), ale její účinnost je údajně něco kolem …

Vatikánský magazín 879 (17.10.2016) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra)

Matka církve, příklad pro lidstvoSport je výrazem lidskostiApoštol gaučoPomáhat míruVatikánská média, digitální propojení 

-Pořady Radia Proglas ...

Pořady Radia Proglas

Podstata křesťanského života: zůstávat v Ježíši

Úvodní slova z tematicky poměrně ojedinělé a hluboké knihy "Eucharistií k Nejsvětější Trojici" od dominikána Marie-Vincenta Bernadota (+1941), významné a vlivné osobnosti francouzské církve první poloviny 20. století.

-Pořady Radia Proglas ...

Pořady Radia Proglas

Odvaha usilovat o nemožné

Vatikán. V sobotu 15. října dopoledne slavil nově zvolený generální představený Tovaryšstva Arturo Sosa se svými spolubratry shromážděnými na generální kongregaci i dalšími jezuity děkovnou mši svatou v kostele Il Gesù. Ve své první homilii ve funkci představeného …

Periferie v srdci církve

(článek nemá anotaci)

Bůh mlčí. Co teď?

Ježíš řekl: Bůh se zastane těch, kteří k němu volají ve dne v noci. Ale nalezne na zemi víru, až přijde? (srov. Lk 18,7-8)

-Kdo vyryl koryta povodni a bouřnému ...

Kdo vyryl koryta povodni a bouřnému mračnu cestu,aby pršelo na liduprázdnou zemi, na poušť, v níž člověka není,aby se napojila místa pustá a zpustošená a vzešla mladá tráva? Má snad déšť otce? Kdo zplodil krůpěje rosy?Job 38,28

Novým generálním představeným jezuitů se stal Venezuelan Arturo Sosa

Vatikán. Zástupci jezuitského řádu shromáždění v Římě na 36. generální kongregaci (GK) Tovaryšstva Ježíšova zvolili v pátek 14. října dopoledne nového nástupce sv. Ignáce ve vedení řádu. V čele Tovaryšstva stanul venezuelský jezuita Arturo Sosa, který dosud patřil mezi …

Zemřel jezuitský bratr Josef Machů

Svatý Hostýn. Ve čtvrtek 13. října 2016 v ranních hodinách zemřel v kroměřížské nemocnici bratr Josef Machů SJ. K Pánu odešel ve věku 87 let. Poslední rozloučení se uskuteční v pondělí 17. října při mši svaté v 11.15 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém …

Sonet

Milovat Ježíše pro něj samotného, a to Ježíše ukřižovaného, osamoceného. Toto je láska svatých, tak jako i v případě svaté Terezie z Avily (+1582).

Musíš výš

Pro některé křesťany je Bůh nejvýš spravedlivý, dobré odměňuje a zlé trestá. Pro jiné je Bůh nejvýš shovívavý, dobré chce učinit ještě lepšími a zlé přivést k rozumu.

Vidět zápasy dnešní doby očima Nejsvětější Trojice

Jedním z evropských delegátů na 36. generální kongregaci (GK) je irský jezuita P. John Dardis, předseda Jezuitské konference evropských provinciálů (JCEP), která vedle Evropy zahrnuje také Blízký východ a severní Afriku (Maghreb). V následujícím zamyšlení na závěr prvního …

Čas modlitby a rozlišování

Vatikán. V pondělí 10. října ráno, týden po svém oficiálním zahájení a o několik dní později, než bylo původně plánováno, vstoupilo plenární zasedání 36. generální kongregace (GK) do své další fáze. Čtyřdenní murmuratio, období specifické pro způsob volby jezuitského …

Ježíš, zahradník mé duše

Mystička a matka bl. Alžběta Canori Mora (+1825), mj. současnice a přítelkyně další trinitářské terciářky bl. Anny Marie Taigi (+1837), sděluje jedno ze svých vidění, tentokrát obraz o díle milosti, které Bůh konal v její duši.

starší články …
OK