Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz » -Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: ...

-Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: ...

Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: „Pane, ty mi chceš mýt nohy?“Ježíš mu odpověděl: „Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš.“Jan 13,6

Importováno: 29. března 2018 (06:05), Katolik.cz

Trvalý odkaz: http://www.katolik.cz/citaty/view.asp?cis=668