Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz » -„Jak je krásné vidět na horách nohy ...

-„Jak je krásné vidět na horách nohy ...

„Jak je krásné vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu, který praví Siónu: »Bůh tvůj kraluje«! […]Radujte se a jásejte vespolek, Jeruzalémské trosky, neboť Hospodin utěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém.Iz 52,7

Importováno: 10. prosince 2017 (06:05), Katolik.cz

Trvalý odkaz: http://www.katolik.cz/citaty/view.asp?cis=648