Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz » -Syn ctí svého otce a služebník svého ...

-Syn ctí svého otce a služebník svého ...

Syn ctí svého otce a služebník svého pána. „Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří zlehčujete mé jméno. Ptáte se: ‚Čím zlehčujeme tvé jméno? Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se: ‚Čím …

Importováno: 25. srpna 2017 (03:05), Katolik.cz

Trvalý odkaz: http://www.katolik.cz/citaty/view.asp?cis=628