Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz » -Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje ...

-Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje ...

Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!Nm 6,23

Importováno: 1. ledna 2016 (08:05), Katolik.cz

Trvalý odkaz: http://www.katolik.cz/citaty/view.asp?cis=513