Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz » -I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, ...

-I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, ...

I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže?Mal 3,1

Importováno: 24. prosince 2015 (08:05), Katolik.cz

Trvalý odkaz: http://www.katolik.cz/citaty/view.asp?cis=510