Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz » -Křížová cesta s papežem ...

-Křížová cesta s papežem ...

Křížová cesta s papežem FrantiškemPapežovy myšlenky vedou náš pohled k Ježíšově lásce, se kterou se sklání k naší ubohosti, a k jeho odevzdanosti Otci. Ve svém utrpení je Ježíš nesmírně blízko každé lidské bídě, takže opravdu nikdo není vyloučen. … Ježíš chce, abychom se mu …

Importováno: 2. března 2015 (07:05), Katolik.cz

Trvalý odkaz: http://www.katolik.cz/recenze/view.asp?cis=119