Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » Jezuité reflektovali svoje působení mezi muslimy

Jezuité reflektovali svoje působení mezi muslimy

Libanon. Skupina „Jezuité mezi muslimy“ sdružuje dohromady asi šedesát členů Tovaryšstva Ježíšova z pěti kontinentů, kteří přijali poslání mezi muslimy a vzájemně reflektují a sdílejí své zkušenosti. Pracují v odlišných oblastech a scházejí se každé dva roky, aby společně …

Importováno: 13. srpna 2019 (10:05), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1895