Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v jezuitských kostelích

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v jezuitských kostelích

Brno/Hostýn/Velehrad. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie je titulární slavností hned tří kostelů ve správě Tovaryšstva Ježíšova. Pontifikální bohoslužbu v jezuitském kostele v Brně bude slavit 15. srpna ve 12.15 hodin brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Při ní požehná …

Importováno: 9. srpna 2019 (08:05), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1893