Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » Slavnost svatého Ignáce z Loyoly

Slavnost svatého Ignáce z Loyoly

Praha. Titulární slavnost kostela a současně zakladatele Tovaryšstva Ježíšova 31. července oslavili přítomní při večerní bohoslužbě v pražském kostele svatého Ignáce z Loyoly. Při mši svaté zazněla Mše D-dur od Antonína Dvořáka s varhanním doprovodem Vladimíra Roubala, …

Importováno: 1. srpna 2019 (11:05), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1886