Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » Nicolás: Ignaciánská spiritualita je vhodná pro sekularizovanou Evropu

Nicolás: Ignaciánská spiritualita je vhodná pro sekularizovanou Evropu

V sobotu 31. července, na svátek sv. Ignáce z Loyoly, předsedal generální představený Tovaryšstva Ježíšova Adolfo Nicolás eucharistické slavnosti v římském kostele del Gesù. V tomto mateřském řádovém chrámu je zakladatel jezuitů pod levým bočním oltářem pohřben. Během …

Importováno: 10. srpna 2010 (13:20), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=560